1 av 3
Urfolk i Kalifornien. Foto: Russela Daniels, Scanpix.
2 av 3
3 av 3
Aymarer i Bolivia. Foto: Dodo Galdieri, Scanpix.
URFOLKENS SITUATION

Alarmerande rapport från FN

Livslängden är kortare, hälsan är sämre och självmordstalen är högre.Det visar en rapport om urfolkens situation i världen som FNs urfolksforum lägger fram idag.
Rapporten visar att urfolken har det betydligt sämre ställt än övrig befolkning - även i rika länder.

En experpanel bestående av sju personer har på uppdrag av FN:s urfolksforum sammanställt en rapport om urfolkens situation i världen.

Rapporten bygger på offentlig statistik och är i stora stycken en dyster läsning.

I USA har urfolken 600 gånger större risk att drabbas av tuberkulos och 62 större risk att begå självmord jämfört med riksgenomsnittet.

I Australien och Nepal har urfolken tjugo år kortare medellivslängd än genomsnittet.

Över hälften av vuxna tillhörande urfolksgrupper har diabetes typ 2.

- Innehållet är deprimerande. Det är nog en överraskaning för många att urfolken är på samma nivå som folk i tredje världen, säger Lars-Anders Baer, de arktiska urfolkens representant i FN:s urfolksforum.

Samerna är ett undantag när det gäller hälsosituationen och det beror mycket på att lyckats behålla sina traditionella livsmedel säger Lars-Anders Baer.

- Vi avviker från mallen. Vi är kanske den friskaste urbefolkningen och nästan friskare än majoritetsbefolkningen, säger Baer.

Gemensamt för världens urfolk enligt rapporten är att gruvor, vattenkraft och skogsskövling tränger tillbaka urfolken från sina traditionella marker.

Och här är de nordiska länderna ingen undantag enligt Baer.

- Sverige och Finland ligger risigt till medan Norge ligger väldigt högt uppe, säger Baer.

Jörgen Heikki, SR Sameradion
jorgen.heikki@sr.se

SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN
Fattigdom och välstånd
Urfolken är omkring 370 miljoner i världen, 5 % av världens befolkning. Trots detta är en tredjedel av världens fattiga urfolk.

Rökning och övrigt missbruk är vanligare bland urfolk. Livslängden är kortare, arbetslöshet och brottslighet är högre och hälsovården är sämre.

Kultur
Urfolkens kultur är hotad på många håll. De mister land och saknar politiskt inflytande. Majoritetsbefolkningen ser ofta ner på urfolkens kultur som primitiva och obetydliga.

Språk
Inom hundra år beräknas 90 % av dagens 6000-7000 språk att försvinna. 96 % av språken pratas av 3 % av världens beolkning. En stor majoritet av dessa pratas av urfolk och i stort sett alla av deras språk är hotade.

När språk dör försvinner också en del av kulturen och samhällsbygget.

Miljö
370 miljoner urfolk med 5000 olika kulturer lever på 20 % av jordens yta.

Markrättigheterna försvagas, trots lagligt skydd.

Ny teknologi, gruvor och dammar förstör naturen och tvingar i väg urfolk från traditionella områden, liksom nationalparker och turism.

När urfolk står upp för sina rättigheter möts de ofta med psykiskt förtryck, kastas i fängelse och i värsta fall dödas.

Klimatförändringarna hotar urfolkens levnadsvillkor, både miljömässigt och socioekonomiskt. Klimatförändringarna är ett hot mot Världssbankens milleniemål om att utrota fattigdom, minska barnadödligheten och kampen mot malaria och andra sjukdomar.

Utbildning
Utbildningsystemet tar inte hänsyn till urfolkens kultur och är inte anpassade efter urfolkens behov. Läromedel och lärare saknas. Det är stor skillnad i utbildningsnivåer mellan urfolk och majoritetsbefolkning.

Barnen kommer ofta till skolan undernärda, sjuka och trötta och ofta drabbas de av mobbning.

Diskriminering är ett hinder mot ordentlig utbildning.

Flickor drabbas ofta av diskriminering, våld och sexuellt utnyttjande.

Många urfolk tappar sin identitet när de hamnar i majoritetssamhällets skolor.

Många urfolksbarn registreras aldrig i folkräkningen när de föds. De hamnar utanför samhället från början och hamnar lättare i barnprostitution och tiggeri, blir barnsoldater eller slavar.

Hälsa
Över hälften av vuxna över 35 år har diabetes, i vissa samhällen rena epidemier.

Medelåldern för urfolk är betydligt kortare i många länder:

Australien och Nepal: 20 år kortare.

Kanada: 17 år kortare.

Guatemala: 13 år kortare.

Nya Zeeland: elva år kortare.

Panama: tio år kortare.

Mexico: sex år kortare.

Tuberkulos drabbar oftas fattiga och en stor del av dessa är urfolk. Mediciner når ofta inte fram till många samhällen.

Urfolken drabbas oftare av dödsfall i samband med barnafödande, undernäring, hjärtsjukdomar, TBC, HIV/AIDS, malaria, missbruk, och självmord.

Undernäring är det hälsoproblem som påverkar urfolken mest, ofta förorsakade av miljöförstöring på tradiotionella marker som tvingar urfolken på flykt.

Bristen på självbestämmande och kollektiva rättigheter är avgörande även för hälsan. Rättighetsförluster och kolonisering leder till samhällsförfall.

Mänskliga rättigheter
Urfolk får dagligen utså att deras rättigheter kränks. Våld, tvångsförflyttningar, assimilering, landstölder och krig är några exempel. De urfolk som försöker försvara sina rättigheter drabbas ofta av våld eller slängs i fängelse.

Rasism och diskriminering är vanliga metoder som stater och myndigheter använder. Poliser, lärare och tjänstemän är redskap för detta. Ibland går förtycket så långt som till mord, våld och hot.

REGIONALA FAKTA
Afrika
300 000 skogsfolk i centrala Afrika har det svårt. Hårt tryck på deras marker och skogsbolag, jordbruk och turism tävlar om utrymmet vilket tvingar iväg urfolken från sina traditionella marker.

Även stark diskriminering och rasism förekommer.

Mellan 70 000 och 87 000 från batwafolket lever i Great Lake-området i centrala Afrika. Endast 7 000 av dessa har kunnar bo kvar i skogsområdena.

Omkring 3 000 från en gammal fiskarkultur bor vid Lake Kivu, men de har inga rättigheter kvar till fiske.

Ett traditionellt krukmakarfolk drabbades mellan 1978 och 1991 av en 40 procentig minskning av folkmängden Fattigdom, dålig hälsovård och landförluster är några av förklaringarna.

Myndigheterna har inte erkänt batwafolket som urfolk eller etnisk grupp och många står utan medborgarskap.

Boskapskötsel i Sahara, Västafrika och Östafrika har drabbats av krig, landstölder och ekonomisk utveckling.

Asien-Oceanien
Hälften av fångarna i Nya Zeelands fängelser är maorier.

2,4 procent av Australiens befolkning är urfolk, ändå är 20 procent av fångarna i landets fängelser urfolk.

I Burma och Filippinerna har militär angripit urfolksgrupper.

15,6 procent av Australiens urfolk är arbetslösa, tre gånger fler än landets genomsnitt. (2006)

I Nya Zeeland är 7,7 procent av urfolken arbetslösa, genomsnittet är 3,8.

44 % av urfolken på Torres strait ön har diabetes.

Diabetes bland urfolken i Australien är tio gånger vanligare bland vuxna än genomsnittet i Europa.

Maorier har tio gånger större risk att drabbas av TBC än övrig befolkning.

Skogsavverkningar har tvingat iväg 8000 urfolk från sina marker i Malaysia.

Nationalparker har tvingat iväg korenfolket i Thailand från sina marker.

I Indonesien har palmoljeplantager ökat tjugo gånger.

Latinamerika
Fattigdom är vanligare bland urfolk än genomsnittet.

Paraguay: 7,9 gånger över genomsnittet i landet.

Panama: 5,9

Mexico: 3,3

Guatemala: 2,8

Diskrimninering gör att urfolken i snitt endast tjänar hälften så mycket pengar.

Tusentals människor har tvingats iväg från hus och hem på grund av krig och knarkkonflikter.

I Peru har omkring 90 procent av urskogen på urfolksområden avverkats illegalt.

Barnadögligheten är 70 procent högre i urfolkssamhällen än genomsnittet, trots en allmän förbättring generellt i Latinamerika.

I Honduras lider 95 procent av barnen av undernäring.

I Amazonas är spädbarnsdödligheten 43,9 procent, jämfört med snittet 19 procent.

Malaria var 2004 70 gånger vanligare i urfolkssamhällen.

I Ecuadors oljeområden löper urfolken 30 gånger större risk än riksgenomsnittet att drabbas av strupcancer.

Nordamerika
Genomsnittslönen är hälften hos urfolken jämfört med genomsnittet.

25 procent av urfolken lever under fattigdomsgränsen, jämfört med genomsnittet 12,5 procent.

60 procent av urfolksbarnen i Kanadas städer lever under fattigdomsgränsen

Tuberkulos är 150 gånger vanligare bland innuiter än genomsnittet och självmordsfrekvensen elva gånger högre.

Urfolken har betydligt större dödsfrekvenser i vissa sjukdomar och andra anledningar än övrig befolkning.

TBC: 600 procent högre.

Alkoholism: 510 procent.

Trafikolyckor: 229 procent.

Diabetes: 189 procent.

Mord: 61 procent

Självmord: 62 procent.

Hälften av pimafolket i Arizona har diabetes.

I Kanadas indianreservat går 70 procent av ungdomarna aldrig ut High school.

Arbetslösheten steg bland urfolken i USA mellan 1994-2003, trots att den sjönk på riksbasis.

11,7-15,1 procent mot 6,5-5,9 procent

I Kanada är 15 procent av fångarna i landets fängelser urfolk, trots att de bara utgör 3 procent av den totala befolkningen.

Urfolkskvinnor löper 2,5 gång större risk för sexuella övergrepp.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".