Rapport inför FN-förhöret klar

Nu har Sverige skrivit färdigt sin rapport inför FN-förhöret om mänskliga rättigheter i Geneve i maj. Ett av kapitlen i rapporten handlar om vad Sverige gör för att stärka samernas och de nationella minoriteternas rättigheter.

Inför det här FN-förhöret har en rad frivilligorganisationer riktat skarp kritik mot Sveriges arbete med mänskliga rättigheter.

Personer med utländsk bakgrund har svårt att få sina rättigheter tillgodosedda, våld mot kvinnor och fortsatt diskriminering av romer och samer är några av punkterna som lyfts fram från organisationerna.

Organisationerna är också kritiska till hur Sverige tar till vara samernas landrättigheter i förhållande till andra markanvändare - därför bör Sverige ratificera ILO-konventionen 169 om urfolks rättigheter menar organisationerna.

I sin rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter, UNHCR, svarar Sverige på den här kritiken.

Arbetet med ratificering av ILO pågår

När det gäller ILO-konventionen skriver Sverige i sin rapport att arbetet pågår med ratificeringen, men att det dröjer på grund av att konventionen inte stämmer överens med svensk lagstiftning.

Sverige nämner också den olösta konflikten kring renbetet i Härjedalen samt att en svensk-norsk renbeteskonvention undertecknats.

Sverige lägger också stor vikt i sin rapport på att minoritetsspråkslagen utvidgats till att gälla i ytterligare 14 kommuner för samiskans del och 18 kommuner rörande det finska språket.

FN:s råd för mänskliga rättigheter, UNHCR, inrättades 2006 och rådet ska granska alla FN-länder vart fjärde år.

Granskningen sker bland annat genom att rådet tar in synpunkter från frivilligorganisationer och från regeringarna innan ett muntligt förhör hålls med det granskade landet.

Efter förhöret skriver UNHCR ett antal rekommendationer som det granskade landet får ta ställning till.

Finland var ett av de första länderna som granskades och de fick endast åtta rekommendationer medan Norge som granskades före jul fick 160 rekommendationer.

I början på maj ska Sverige förhöras och till hösten är det bland annat USA:s tur.

Jörgen Heikki

Jorgen.heikki@sr.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet: