PRESIDENTBESÖKET

Morales i Karasjok

Den bolivianska presidenten Evo Morales besök är det första som sametinget får av ett utländskt statsöverhuvud. I sitt tal till samerna pratade Morales om respekten för moder jord.

När Evo Morales talade i Sametinget i Karasjokk framförde han hälsningar från sitt land och visade också på de likheter som finns mellan världens urfolk. Morales har tidigare, bl a i samband med FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn, sagt att kapitalismen är det största hotet mot klimatet. Det lyfte han även i sitt tal i Karasjokk och pekade även på det ansvar som urfolken har att försvara moder jord.

Även det svenska sametingets ordförande Sara Larsson och finska sametingspresidenten Klemetii Näkkäläjärvi höll tal i samband med Morales besök.

Evo Morales som tidigare framfört att han ville höra jojk när han besökte Sápmi, fick under besöket i Sametinget lyssna till jojkarna Sara Marielle Gaup och Lawra Somby i Ádjagas. I en av jojkarna de framförde kopplade de direkt till Evo Morales budskap.