Språksatsning i Sametinget

Sametingets styrelse vill satsa mer pengar på språkkurser till samer som inte lärt sig skriva eller läsa samiska. På styrelsemötet nyligen behandlades ett betänkande från Sametingets språkkommitté.

 – Min syn är att det enda sättet för samer att lära sig läsa och skriva på samiska är att ge dem språkbidrag, säger Per-Mikael Utsi styrelseledamot för Guovssonásti.

I styrelsen jobbar Per Mikael Utsi och styrelsekollegan Helena Dådring från Vuovdegat med att bereda ett förslag till plenum, över hur samiskan ska utvecklas.

En av punkterna i förslaget är
att avsätta mer pengar till den redan befintliga alfabetiseringskampanjen, där samer får ekonomiskt stöd för kortkurser i samiska.

 – Vi har lite pengar idag till det här, men det är så lite att det bara räcker några månader varje år, säger Per-Mikael Utsi och menar att den halvmiljon som är avsatt till samiska kortkurser årligen är på tok för lite.

Men Sametingets statistik visar något helt annat. I fjol minskade antalet ansökningar med 30 procent och bara 89 ansökningar beviljades. Åren innan beviljades betydligt fler, 136 respektive 116 ansökningar. Ändå vill Utsi satsa mer pengar på detta.

Även Sametingets språkexpert Elli Sivi Näkkäläjärvi Utsi skulle vilja se att mer satsas på kortkurser till det hon kallar "samiska analfabeter". Hon säger att Sametingets statistik ljuger, eftersom många idag avstår från att söka stöd till kortkurser då pengarna tar slut så fort. Näkkäläjärvi Utsi menar att minst 400 personer skulle sökt om det skulle funnits mer pengar till ändamålet.

Exakt vad styrelsens kommande förslag går ut på och hur mycket extra pengar som bör gå till kortkurser vill Helena Dådring, styrelseledamot i Sametinget inte säga.

 – Det vi redovisat för styrelsen är ett utkast, sedan har vi möte i slutet på den här månaden och då ska vi fastställa det.

Lars-Ola Marakatt
lars-ola.marakatt@sr.se