RENSKÖTSELANLÄGGNINGAR

Utredningen strandade

Det blir inga förhandlingar med samebyarna om att de ska ta över de statliga renskötselanläggningarna. Den statliga utredning som haft i uppdrag att genomföra förhandlingarna menar att det inte går på grund av ekonomiska oklarheter.

Utredningen gäller 147 anläggningar med bland annat stängsel, slakterier och stugor ovanför odlingsgränsen. Idag är det Samefonden som bekostar underhållet genom bidrag till länsstyrelserna.

Utredningen har tittat på vilka anläggningar som ska vara kvar och om samebyarna själva kan tänka sig att ta över ansvaret för dessa. Enligt utredningen är samebyarna positiva till ett övertagande, men samtidigt finns en oro kring vad det skulle innebära ekonomiskt.

Enligt utredningens beräkningar är kostnaden underhållet totalt fem miljoner kronor om året. För samebyarna på renbetesfjällen i Jämtland innebär det ökade kostnader med 400.000 kronor per år, i Västerbotten ökar samebyarnas kostnader med 800.000 kronor och i Norrbotten med knappt 3,8 miljoner kronor per år.

De intrångsersättningar som idag finns fördelas med hälften till samebyarna och hälften till Samefonden. Här har utredningen tittat på förslagen från Rennäringspolitiska kommittén, om att samtliga intrångsersättningar istället ska gå till berörda samebyar.

Även om utredningen inte har haft direktivet att se över Samefondens intäkter så har den ändå gjort beräkningar för att visa hur samebyarnas ekonomiska situation påverkas om de får samtliga intrångsersättningar.

Beräkningarna visar att samebyar skulle få ökade kostnader även om de statliga intrångsersättningarna helt skulle tillfalla samebyarna. Främst är det en del samebyar i Norrbotten som får kraftiga kostnadsökningar om de övertog ansvaret, enligt utredningen.

2009 var de totala intrångsersättningarna, som i sådana fall skulle gå till samebyarna, 5,8 miljoner kronor. Det är något mer än kostnaderna för  det totala underhållet.

Det skulle alltså bli ett plusresultat för de berörda samebyarna generellt. För samebyarna i Västerbotten och Jämtland skulle det bli ett plus på mellan 600.000-700.000 kronor. Men för byarna i Norrbotten skulle det fortfarande bli ett minus på cirka 400.000 kronor.

Även om hela intrångsersättningen gör situationen bättre för byarna generellt, så är det alltså vissa byar som kommer att drabbas negativt eftersom de har fler anläggningar än andra. Det gäller framförallt några byar i Norrbotten; Lainiovuoma, Saarivuoma och i viss mån Baste. För dessa är kostnaderna för underhållet mycket högre än intrångsersättningarna.

Mot den här bakgrunden anser utredningen att det inte går att inleda förhandlingar med samebyarna för att försöka nå fram till ett övertagande av anläggningarna, samt upprätta avtal för övertagandet.

Utredningen skriver:

"Den konkreta förhandlingssituationen med samebyarna blir således den följande. En sameby anser att en anläggning behövs för renskötseln och är beredd att ta över underhållsansvaret. Samebyn kan emellertid anse att innan ett avtal kan slutas med den innebörden krävs ett klarläggande om hur Samefondens medel ska användas eller hur det bristande underhållet ska hanteras innan den kan fatta beslut i frågan. I det läget har utredningen endast att föreslå att anläggningen rivs. Förutsättningarna är således inte särskilt goda för att inleda förhandlingar och nå ett för berörda parter gott förhandlingsresultat."

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Sveriges Radio