Sametinget antog mediepolitiskt program

Sametingets plenum rivstartade på torsdagen genom att blixtsnabbt avhandla och anta förslaget på ett mediepolitiskt program. Bättre förutsättningar för gränsöverskridande tidningssamarbete och ett fristående samiskt etermediacentrum, är ett par av punkterna i programmet.

Sametinget anser att media har en viktig uppgift vad gäller möjligheterna att bevara och utveckla samiska språk, kultur och samhälle. Därför har ett mediepolitiskt program tagits fram, där Sametinget uttrycker sin vilja och vision gällande samisk media.

I ett antal förslag vill Sametinget se att Public Service-företagen säkerställer mer resurser och mer sändningstid för samisk radio och TV. Den ökade sändningstiden ska ske i första hand på DAB (digitalradio) och inte i webbradion.

Genom ökad sändningstid ska utbudet också på ett bredare sätt spegla aktiviteterna i det samiska samhället, kvalitetssäkras samt även nå ut till en större publik, menar Sametinget.

Sametinget anser att Public Service-företagen ska få ett tydligare språkvårdande ansvar för de samiska språken och att det skrivs in i sändningstillstånden. Vidare skriver Sametinget att samisk radio och TV ska utvecklas till ett kvalitetsalternativ för samerna, inte bara för att skydda samiskan, utan även ur ett självbestämmandeperspektiv.

Här anser Sametinget att resurserna ska samlas till att inrätta ett fristående och självständigt samiskt etermediacentrum.

Sametinget påtalar också att dagens utbud i Sameradion är uppdelat i riks och regionala sändningar. Enligt Sametinget ska hela utudet göras tillgängligt för alla samer i hela Sverige, det vill säga alla sändningar ska vara rikstäckande.

Vad gäller samiska tidningar så vill Sametinget se en större samverkan över landsgränserna. Staterna bör i samarbete med Sametingen hitta lösningar för samarbete över landsgränserna vad gäller samisk tidningsutgivning.

I det här sammanhanget vill Sametinget inrätta en ny typ av driftsstöd för samiska tidningar, eftersom ländernas nuvarande presstödsregler försvårar gränsöverskridande samarbeten.

Dessutom anser Sametinget att kulturnämnden ska få mer pengar för att kunna styra den samiska språkutvecklingen i samiska kulturtidskrifter. Pengarna ska även användas till att utveckla kulturtidskrifternas redaktionella arbete samt främja samisk media riktad till barn och ungdom.

Under behandlingen av det mediapolitiska programmet lades det också fram ett tilläggsförslag som hade stöd av ledamöterna i plenum. Tilläggsförslaget påtalar samiska folkets rätt till yttrandefrihet i enlighet med FN:s förklaringar om mänskliga rättigheter samt urfolks rättigheter.

Plenum antog det mediepolitiska programmet utan debatt.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Sveriges Radio