Esrange i Kiruna. Foto: Anneli Lindbäck/Sveriges Radio.
Esrange

Stort motstånd mot gruvor inom raketbasen Esrange

Länsstyrelsen: Det är ett unikt område
3:17 min

Bergsstaten har beviljat ännu ett undersökningstillstånd för mineraler inom raketskjutfältet Esrange i Kiruna kommun. Det finns därmed fem undersökningstillstånd som helt eller delvis ligger inom raketskjutfältet - men motståndet mot gruvor i området är kompakt. Kiruna kommun och Svenska rymdbolaget menar att en gruva skulle innebära ett stort hot mot rymdbasen och länsstyrelsen ser stora naturvårdsintressen i området.

 Strax före jul  meddelade Bergsstaten undersökningstillstånd för ett område runt Vazášjávri-Vittangijärvi till det australensiska företaget Avalon minerals. Det innebär att företaget har fyra undersökningstillstånd som helt eller delvis berör raketskjutfältet Esrange.

Dessutom har företaget Eurasian minerals ett undersökningstillstånd i samma område. Både Kiruna kommun och Svenska rymdbolaget menar att gruvor i området är helt oförenliga med rymdforskningen, som behöver stora säkerhetszoner för sin verksamhet.

- Skulle vi börja ha gruvbrytning i det här området så är jag rädd att vi internationellt inte längre skulle vara självklara för det här typen av verksamhet, säger kommunalrådet Kristina Zakrisson.

Hur ser du på att det beviljas undersökningstillstånd i området?
- Jag tycker det är olyckligt. Varför ska man tillåta prospektering om man sen inte ska tillåta brytning, säger Zakrisson.

De aktuella undersökningstillstånden ligger också inom Sveriges näst största naturreservat, nämligen Torneträsk-Soppero fjällurskog samt inom ett så kallat Natura 2000-område för Kalix- och Torneälvens vattensystem.

Länsstyrelsen har i flera yttranden påpekat att området ur naturvårdssynpunkt därför är mycket olämplig för gruvor.

- Det är ett unikt område även i ett europeiskt perspektiv. Det är enormt stora arealer med fungerande ekosystem som är tämligen ostört. Man vill helst inte att detta splittras sönder, säger Ulf Bergelin, chef för länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Undersökningsområdena berör också samebyarna Gabna, Talma och Saarivuoma som bedriver renskötsel i området stora delar av året.

Flera av rennäringens flyttleder är klassade som riksintressen och samebyarna ser därför också gruvor i området som stora hot mot sina verksamheter.

Trots detta motstånd från så många är alltså gruvbolagen intresserade att prospektera i området.

Avalon minerals har inga företrädare i Sverige som kan svara på frågor, men Ian Wallace som sitter i företagsledningen i Australien skriver i ett mejl att tidigare undersökningar indikerar att det framförallt kan finnas järn och koppar i området.

Han betonar också att företaget respekterar de samiska rättigheterna men om det visar sig finnas brytvärda mineraler i området så är det upp till den svenska regeringen att avgöra vilka intressen som väger tyngst.

Reporter Jörgen Heikki
jorgen.heikki@sverigesradio.se

Prospektering inom raketskjutfältet

När ett företag ska inleda själva undersökningsarbetet så måste de upprätta en arbetsplan över när, var och hur arbetet ska gå till.
För raketskjutfältet Esrange gäller en specialparagraf i mineralförordningen:

14 a § Undersökningsarbete eller bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet får inte utan medgivande av Länsstyrelsen i Norrbottens län äga rum inom raketskjutfältet Esrange i Kiruna kommun. Raketskjutfältets omfattning anges i bilagan till denna förordning.
Länsstyrelsen skall vid beslut i ärenden enligt första stycket i möjligaste mån tillgodose att rymdverksamheten och undersökningsarbeten eller bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet kan bedrivas parallellt. Om det inte är möjligt får medgivande lämnas endast om rymdverksamheten inte hindras. Medgivande får förenas med villkor. Förordning 1996:812.

Länsstyrelsen har med stöd av denna förordning stoppat Avalon minerals ansökan om att starta undersökningsarbeten inom ett av sina undersökningsområden, nämligen Vittangijärvi nr 1. Regeringen har dock skickat tillbaka frågan till länsstyrelsen för ny handläggning efter att företaget i efterhand begärt att endast göra flygmätningar i området.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".