Direktkommenteringen från parlamentarikerkonferensen

Jörgen Heikki: God morgon! Buorre iđit! Från Umeå idag, tre sameting och representanter för de ryska samerna samlade på parlamenterikerkonferens! Välkomna att kommentera och debattera!

09:00, 20 February 2014

Thomas Sarri: Håkan Jonsson just nu med ett inledningsanförande..

09:13, 20 February 2014

Thomas Sarri: Komplicerad tolkningsapparat - fyre eller fem steg i tolkningen, säger JOnsson

09:14, 20 February 2014

Thomas Sarri: Jonsson uppmanar alla att tala långsamt för att tolkningen ska hinna med...

09:15, 20 February 2014

Thomas Sarri: Umeås kommunalråd Lennart Holmlund håller hälsningsanförande

09:34, 20 February 2014

Thomas Sarri: Holmlund drar en skröna om jaktkortspriser, han föreslog en höjning av jaktkortspriser med 100% nån gång runt 2004-2005 då han satt med bla Aina Jonsson i rennäringsdelegationen..

09:36, 20 February 2014

KristinaNord: RT @TrickyPlanet: Verkar som Samelandspartiet tycker att samebyar har rätt att säga JA till en gruva även om #Sametinget säger nej? Samiskt…

09:44, 20 February 2014

Thomas Sarri: Och som tidigare denna vecka så kommer alla tweets in här om de har haschtaggarna: #sametinget #sameradion #svtsápmi och dessutom #sámedigge eller #sámediggi

09:46, 20 February 2014

Thomas Sarri: Sametingspresidenten i Finland Klemetti Näkkäläjärvi föredrar ärendet om exploateringar i Sápmi - där parlamentarikerkonferensen ska anta ett gemensamt uttalande..

10:00, 20 February 2014

IngaMS: RT @henrikblind: Jag anar att Missing People får mkt att göra att försöka hitta 31 ledamöter i #sametinget som söker sin riktning.

10:06, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Ronny Wilhelmsen berättade hur viktigt det är med miljöaspekten från sjösamisk sida.

10:10, 20 February 2014

IngerElinUtsi: arbeidsgruppa redegjør for endringer i forslaget til uttalelse - hvem skal kunne si nei til gruvevirksomhet? #sametinget #ubmeje14

10:10, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är det Kirsti Guvsam från norska Sametinget uppe i talarstolen.

10:11, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Isak Mathis Heatta, från norska Sametinget i talarstolen. När vi nu pratar om gruvdrift i Sápmi och vi behöver arbetskraft. När vi nu pratar om naturresurser så hade jag vilja se att alla aspekter,såsom fastboende också ska räknas in i det här arbetet.

10:15, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Lars Jon Allas som företräder Guovssonásti i svenska Sametinget uppe i talarstolen.

10:16, 20 February 2014

IngerElinUtsi: #sametinget #ubmeje arbeidsgruppa ber om skriftlige forslag - ikke bare muntlig fra talerstolen

10:17, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Lars Jon Allas vill påminna att Rönnbäcken (nickelgruvan i Tärnaby) är i det här området. Gruvan betyder inte alltid jobb till ortsbefolkningen. Han berättar att han i sitt område har sett det.

10:18, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är det Klemet Näkkäläjärvi i talarstolen. Mötesordförande ger honom ordet, bara om han nu lyder att hålla talartiden :)

10:19, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Klemet Näkkäläjärvi lovar att hålla tiden.

10:19, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: K Näkkäläjärvi avslutar talet med att fråga om han varit lydig ang talartiden.

10:21, 20 February 2014

KristinaNord: Utkast till uttalande från samiska parlamentarikerkonferensen går på linje med samiskt självbestämmande, hoppas på framgång #sametinget

10:21, 20 February 2014

IngerElinUtsi: @phmuotka på talerstolen - snakker om hvor viktig at man har felles uttalelse til tross for at vi har ulik ståsted #sametinget #ubmeje14

10:21, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är det Piera Heaika Muotka från norska Sametinget. Han är första gången ledamot i Sametinget och han är glad över att få vara med på parlamentarikerkonferensen här i Umeå.

10:22, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Veikko Guttorm från finska Sametinget.

10:22, 20 February 2014

sametinget_sve: Lite maffigt är det med alla dessa samepolitiker från fyra länder samlade till möte idag #spr #ubmeje14 #sametinget http://t.co/KaZDYaBdwu

10:24, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Veikko Guttorm berättar han bor i norra delen av Finland och han föddes just efter kriget. I slutet av 60-talet så slutade folk att leva av naturresurser och flytta från hembygden.

10:24, 20 February 2014

JohanVasara: RT @sametinget_sve: Lite maffigt är det med alla dessa samepolitiker från fyra länder samlade till möte idag #spr #ubmeje14 #sametinget htt…

10:25, 20 February 2014

IngerElinUtsi: Veikko Guttorm på talerstolen - snakker om de unges jobbmuligheter innen gruvevirksomhet i framtiden - #sametinget #ubmeje14

10:25, 20 February 2014

sametinget_sve: Gruvor är uppenbarligen ett hett ämne i både svenska, norska och finska sametinget #sametinget #spr #ubmeje14

10:25, 20 February 2014

sametinget_sve: Gruvor är uppenbarligen ett hett ämne i både svenska, norska och finska sametinget #sametinget #spr #ubmeje14

10:25, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Veikko Guttorm håller med Isak Mathis Heatta att Sametinget inte bara kan avslå alla arbetschanser som gruvdrift kan komma med. Sametinget måste tänka på arbetsplatser för att ungdomarna kan bo kvar.

10:26, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är det Christina Henriksen från norska Sametinget.

10:26, 20 February 2014

Thomas Sarri: okej, vi har fått påpekanden om att det heter HASHTAGG och inte Haschtagg som vi kallat det tidigare här i feeden, sorry...

10:27, 20 February 2014

sametinget_sve: Bara en rysk same här idag #sametinget #spr #ubmeje14

10:27, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Christina Henriksen som är född i Kirkenes tycker att det är bra att representer från rysk sida, för att kunna arbeta tillsammans i framtiden.

10:27, 20 February 2014

akniia: Vill påminna att vi även liverapporterar på oddasat.se. Vi försöker att göra kortare översättningar där. #sametinget

10:28, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är det Min Geaidnus Ol-Johán Sikku från svenska Sametinget.

10:29, 20 February 2014

henrikblind: RT @sametinget_sve: Lite maffigt är det med alla dessa samepolitiker från fyra länder samlade till möte idag #spr #ubmeje14 #sametinget htt…

10:30, 20 February 2014

IngerElinUtsi: Ole Johan Sikku snakker om forteller det svenske #sametinget enighet om gruvemotstand - vil ha sterke rolle til sametinget i uttalelsen

10:30, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Han framhåller att de inom svenska sametinget är överens att kunna styra gruvdriften. Han berättar att de alla är emot.

10:31, 20 February 2014

IngerElinUtsi: @sandramwest på talerstolen #ubmeje14 #sametinget om den 8. artikkel i uttalelsen - statene må endre minerallovene

10:32, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är det Sandra marja West från norska Sametinget.

10:32, 20 February 2014

tortage: RT @henrikblind: Jag anar att Missing People får mkt att göra att försöka hitta 31 ledamöter i #sametinget som söker sin riktning.

10:33, 20 February 2014

KHampusson: RT @sametinget_sve: Lite maffigt är det med alla dessa samepolitiker från fyra länder samlade till möte idag #spr #ubmeje14 #sametinget htt…

10:34, 20 February 2014

IngerElinUtsi: @AiliK ber konferansen godta den andre arbeidsgruppen som skal jobbe med uttalelsen om samekonvensjonen #sametinget #ubmeje14

10:34, 20 February 2014

IngerElinUtsi: kaffepause #sametinget #ubmeje14 fraksjonsvirksomhet rundt uttalelsen

10:35, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Dal lea gáffeboddu. Nu är det kaffepaus.

10:36, 20 February 2014

tortage: RT @henrikblind: AKråik är så dyster att de två uppstoppade vita riporna på presidiets bord har bytt färg till svart. #sametinget

10:37, 20 February 2014

Thomas Sarri: Innan kaffepausen utsågs också en arbetsgrupp som ska jobba med parlamentarikerkonferensens uttalande om Samekonventionen, den frågan kommer att tas upp här under eftermiddagen

10:37, 20 February 2014

AHLaestadius: RT @sametinget_sve: Lite maffigt är det med alla dessa samepolitiker från fyra länder samlade till möte idag #spr #ubmeje14 #sametinget htt…

10:37, 20 February 2014

tortage: RT @henrikblind: J Skerk från talarstolen: Vi ska inte ha några jävla gruvor. #sametinget

10:38, 20 February 2014

tortage: RT @henrikblind: Oj, där gjorde ordet "hjärtinnerligt" comeback efter en språklig dvala sedan 1929. #sametinget

10:41, 20 February 2014

tortage: RT @henrikblind: Lars Jonas Johansson i talarstolen: Gállok är svenska Sápmis Alta! #sametinget #Kallak

10:42, 20 February 2014

ylvapavval: RT @sametinget_sve: Lite maffigt är det med alla dessa samepolitiker från fyra länder samlade till möte idag #spr #ubmeje14 #sametinget htt…

10:47, 20 February 2014

ylvapavval: RT @sametinget_sve: Gruvor är uppenbarligen ett hett ämne i både svenska, norska och finska sametinget #sametinget #spr #ubmeje14

10:47, 20 February 2014

IngerElinUtsi: boddu lea nohkan - pausen er over - tilbake til den viktige saken #sametinget #ubmeje14 - klarer vi å få en felles uttalelse?

10:59, 20 February 2014

akniia: Nu är kaffepausen slut och snart ska Jon Bernhard Henriksen vara med på mötet via Skype. #sametinget

11:02, 20 February 2014

IngerElinUtsi: utdrag art.1: hvor samene fra uminnelige tider tilbake har grunnleggende rettigheter til land, vann og naturressurser. #sametinget #ubmeje14

11:04, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är Jon Bernhard Henriksen med via Skype.

11:05, 20 February 2014

HPartapuoli: RT @sametinget_sve: Gruvor är uppenbarligen ett hett ämne i både svenska, norska och finska sametinget #sametinget #spr #ubmeje14

11:05, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Jag hör att kvaliten på ljudet inte är optimalt, men jag hoppas att ni har överseende med det.

11:06, 20 February 2014

IngerElinUtsi: art.2:Samenes selvbestemmelsesrett gir oss rett til å selv beslutte hvilken utvikling vi ønsker for våre egne samfunn #sametinget #ubmeje14

11:08, 20 February 2014

IngerElinUtsi: art.3 utdrag: Statene skal konsultere med sametingene og som målsetning prøve å oppnå enighet #sametinget #ubmeje14

11:09, 20 February 2014

IngerElinUtsi: art4 utdrag: Vi samer skal ha rett til å utøve våre egne tradisjonelle næringer i egne tradisjonelle områder #sametinget #ubmeje14

11:10, 20 February 2014

phmuotka: RT @akniia: Vill påminna att vi även liverapporterar på oddasat.se. Vi försöker att göra kortare översättningar där. #sametinget

11:10, 20 February 2014

IngerElinUtsi: Verdens urfolkskonferansen møter utfordringer - hvordan skal det forhandles om erklæringen - statene og urfolkene? #sametinget #ubmeje14

11:13, 20 February 2014

IngerElinUtsi: Mexico vil ha forberedelseskonferanse før verdens konferansen i april hvis det kommer løsning for forhandlingsrett #sametinget #ubmeje14

11:15, 20 February 2014

OleIsak: Fd fotbollskompis John B Henriksen via Skype från New York. På sameparlamentariker konferens. #sametinget http://t.co/qdiJT0vLus

11:17, 20 February 2014

akniia: 7 tolkningsbås. Nord-, syd- och lulesamiska. Norska, svenska, finska, enare och skoltsamiska. #sametinget

11:18, 20 February 2014

akniia: Dáđi bahábut ii leat nu buorre jietnakváliteahta go John B Henriksen vástida Skype bakto #live-sáddagis. #sametinget

11:21, 20 February 2014

sametinget_sve: John B Henriksen som arbetar m FN:s urfolkskonferens i New York deltar i Umeå via Skype #sametinget #spr #ubmeje http://t.co/DrkCVUnT3v

11:27, 20 February 2014

Thomas Sarri: Klockan 16.00 i eftermiddag ska slutdokumentet gällande samekonventionen behandlas

11:35, 20 February 2014

Thomas Sarri: Nästa punkt i programmet är information om norska sametingets språkkampanj

11:36, 20 February 2014

YMiniggio: RT @IngerElinUtsi: #Sametinget #ubmeje14 #lykkeønsking - Mikael lindholm http://t.co/bzZkLqYi5R

11:36, 20 February 2014

Thomas Sarri: 2 av norska sametingets språkambassadörer Johan Vasara och Viktor Paulsen

11:37, 20 February 2014

akniia: @RistenMarja Ale juo! Buorre diehtit :) #sametinget

11:40, 20 February 2014

ylvapavval: streamas #sametinget bara med ljud på oddasat.se eller går det att se bilder också nånstans?

11:42, 20 February 2014

akniia: Nu berättar Viktor I Paulsen och @JohanVasara om språkprojektet #sámásmuinna. Prata samiska med mig. #sametinget

11:42, 20 February 2014

akniia: Även om det finns tolkningsmöjligheter så tolkar @johanvasara också. Dubbelt upp! #sametinget

11:47, 20 February 2014

IngerElinUtsi: språkambassadører på #sametinget ceahppit muitalit ja movttidahttit #sámásmuinna

11:58, 20 February 2014

TheEliselise: Sami parliament conference in Umeå, Sweden skyping w New York. Politicians from 4 countries. MT @OleIsak #sametinget http://t.co/BAeHQbxHWr

11:58, 20 February 2014

akniia: Några sametingsledamöter syntes stampa med fötterna i takten, annars är det stilla. Kom igen dansa nu! #sametinget

11:59, 20 February 2014

IngerElinUtsi: tidsfristene for innspill til uttalsene er satt - 1 time igjen #sametinget #ubmeje14 vi venter spent på et sluttforslag

12:00, 20 February 2014

JosepEgypt: RT @TheEliselise: Sami parliament conference in Umeå, Sweden skyping w New York. Politicians from 4 countries. MT @OleIsak #sametinget http…

12:00, 20 February 2014

MikaelaSjstedt: RT @akniia: 7 tolkningsbås. Nord-, syd- och lulesamiska. Norska, svenska, finska, enare och skoltsamiska. #sametinget

12:20, 20 February 2014

OleIsak: Sametingspolitiker och anställda följer samernas guldhopp på OS, Håvard Klemetsen #sametinget #OS14 #urfolk http://t.co/maxv8ZtDVW

12:35, 20 February 2014

annemaret: RT @OleIsak: Sametingspolitiker och anställda följer samernas guldhopp på OS, Håvard Klemetsen #sametinget #OS14 #urfolk http://t.co/maxv8Z…

12:36, 20 February 2014

somasmun: RT @OleIsak: Sametingspolitiker och anställda följer samernas guldhopp på OS, Håvard Klemetsen #sametinget #OS14 #urfolk http://t.co/maxv8Z…

12:36, 20 February 2014

a_lona: Nok en som har gått i fella til Hellesvik og Rønning. Intern splittelse er deres hovedmotiv i debatten. #sametinget http://t.co/0cUlIRbVCH

12:37, 20 February 2014

AndersNaeselius: RT @OleIsak: Sametingspolitiker och anställda följer samernas guldhopp på OS, Håvard Klemetsen #sametinget #OS14 #urfolk http://t.co/maxv8Z…

12:43, 20 February 2014

tonemf: RT @OleIsak: Sametingspolitiker och anställda följer samernas guldhopp på OS, Håvard Klemetsen #sametinget #OS14 #urfolk http://t.co/maxv8Z…

12:48, 20 February 2014

Thomas Sarri: Strax börjar konferensen igen, och innan det startar så kommer Anna-Karin Niia intervjua Christina Henriksen från sametinget Norge och Lars-Anders Baer från Samelandspartiet, angående Samekonventionen - den ska nu diskuteras här på konferensen efter lunch

12:56, 20 February 2014

vilmarsdotter: RT @OleIsak: Sametingspolitiker och anställda följer samernas guldhopp på OS, Håvard Klemetsen #sametinget #OS14 #urfolk http://t.co/maxv8Z…

12:56, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Och vi kan berätta att Håvard Klementsen tog Sápmis första guld i OS. Grattis!! :)

13:10, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu öppnar finska Sametingets president Klemet Näkkäläjärvi parlamentarikerkonferensen. Punkten är nordisk samekonvention.

13:12, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Fd Justitieråd Hans Danelius i talarstolen

13:14, 20 February 2014

akniia: JUST NU: #livesändning: Samiskt parlamentariskt råd möts i Umeå. http://t.co/r5QoprBSNs Nordisk samekonvention står på agendan. #sametinget

13:16, 20 February 2014

Thomas Sarri: Om samekonventionen blir klar 2016 så är det 21 år sedan arbetet inleddes 1995

13:18, 20 February 2014

Thomas Sarri: ...och 11 år sedan förslaget lades fram - alltså konventionstexten

13:18, 20 February 2014

ThomasSarri: Svårt nå enighet om gruvdeklaration, ledamöter i sametingen tycker gruvor behövs #sametinget #gruvor #gruvboom http://t.co/2RqdPcviMO

13:24, 20 February 2014

Thomas Sarri: btw Hans Danelius har varit ambassadör vid svenska ambassaden i Haag...

13:29, 20 February 2014

pauluskuoljok: Andra gången idag som någon använder ordet preambel. Låter mer som någonslags takkrona än en föråldrad version av ingress... #sametinget

13:30, 20 February 2014

Thomas Sarri: Danelius var också ordförande i Lagrådet i början av 2000-talet - lagrådet har till uppgift att granska lagförslag innan de behandlas av riksdagen...

13:31, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är Carina Mårtensson, ämnesråd jakt, fiske och sameenheten Landsbygdsdepartementet.

13:37, 20 February 2014

IngerElinUtsi: samekonvensjon diskusjon på #sametinget #ubmeje14

13:39, 20 February 2014

IngerElinUtsi: Noen er alltid negative, men de fleste er enige om viktige linjer: http://t.co/Axfsba7NPF #sametinget #ubmeje14

13:40, 20 February 2014

pauluskuoljok: Måste bara säga att #sametinget har ett fantastiskt bra system för hjälp med barnpassning för oss förtroendevalda! Tack ni som fixade detta!

13:44, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Jan Åge Biti,norska Sametinget har en fråga till Carina Mårtensson. Nu när det är många regeringsbyten, hur kan det påverka samekonventionstexten?

13:51, 20 February 2014

berta: Storebror ser at noen ikke kan la være og sitte og trykke på sine "duppedingser". Hva med å høre på dem som har ordet?

13:51, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Det är inte hennes uppgift att svara. Det kanske är bättre om norska Sametinget skulle svara på det, säger Carina Mårtensson. Men hennes känsla då man byter regering,är att det inte har stor betydelse. Utan det är mer tiden som kan påverka.

13:53, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Inger Elina Eriksen frågar att samekonventionen ska gälla för alla tre nordiska länderna. Men hur ska man säkerställa att konventionen följs och tolkas lika i de tre länderna.

13:54, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Det kan vara svårt att säkerställa, men en föreslagen nämnd ska säkerställa det och gå igenom att det sker lika i alla tre länderna, säger Hans Danelius.

13:56, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är det finska Sametingets vice ordförande Heikki Palto.

13:57, 20 February 2014

Thomas Sarri: det börjar hända lite grann vid sidan av mötet nu gällande uttalandet om exploateringar - partiet Guovssonásti vill få in ett tillägg som lyder så här: "Vi stödjer också FN:s rasdiskrimineringskommittés uppmaning om att gruvplanerna i Rönnbäcken att Sverige stoppar all pågående arbete tills rasdiskrimineringskommittén har behandlat frågan."

14:01, 20 February 2014

L: Hur motigt och påfrestande det än är - GE ALDRIG UPP! Det kommer andra tider när myndigheter och allmänhet står på er sida! Bara ni inte ger upp! Europadomstolen!?

14:02, 20 February 2014

MME: TIDEN - Sverige har alltid segat, det är ingenting nytt menar MME

14:02, 20 February 2014

akniia: På vår liverapportering kan du se vad för tillägg som partiet Guovssonásti vill ha in i uttalandet. http://t.co/r5QoprBSNs #sametinget

14:03, 20 February 2014

MME: Konventioner, Lagar etc. låter finemang, men Hur ska de tillämpas i praktiska konkreta handlingar... Det är det, det samiska urfolket väntat och väntar på från makthavarna staten! /MME

14:03, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Heikki Palto, finska Sametinget framhåller att överläggningar i nordisk samekonvention går sakta och han är rädd att man inte kommer att bli klar inom 2, 5 år.

14:07, 20 February 2014

lmarius: Observatör under sameparlamentarikerkonferensen i #Umeå. #sámediggi #sametinget #Sápmi #lifewithkids… http://t.co/pTeH7EDxMP

14:11, 20 February 2014

akniia: RT @lmarius: Observatör under sameparlamentarikerkonferensen i #Umeå. #sámediggi #sametinget #Sápmi #lifewithkids… http://t.co/pTeH7EDxMP

14:12, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Norska Sametingets president Aili Keskitalo i talarstolen.

14:16, 20 February 2014

JohanVasara: RT @OleIsak: Sametingspolitiker och anställda följer samernas guldhopp på OS, Håvard Klemetsen #sametinget #OS14 #urfolk http://t.co/maxv8Z…

14:19, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: 2005 då Aili Keskitalo valdes för första gången som norska Sametingets president, nu hoppas hon inom denna mandatperiod får ta emot en färdig nordisk samekonvention.

14:19, 20 February 2014

AnneBrittKH: RT @OleIsak: Sametingspolitiker och anställda följer samernas guldhopp på OS, Håvard Klemetsen #sametinget #OS14 #urfolk http://t.co/maxv8Z…

14:21, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Om vi ska få till en samekonvention, så måste alla inblandade få vara med och Aili tycker att det är positivt att Norge nu verkar vilja släppa in norska Sametinget.

14:21, 20 February 2014

petruskefa: RT @akniia: På vår liverapportering kan du se vad för tillägg som partiet Guovssonásti vill ha in i uttalandet. http://t.co/r5QoprBSNs #sam…

14:22, 20 February 2014

ThomasSarri: Läs förslaget på uttalande gällande Samekonventionen, förslaget behandlas just nu #ubmeje14 #sametinget http://t.co/3mRHoE3AX3

14:23, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är det seniorrådgivare Torvald Falch i talarstolen.

14:24, 20 February 2014

akniia: RT @ThomasSarri: Läs förslaget på uttalande gällande Samekonventionen, förslaget behandlas just nu #ubmeje14 #sametinget http://t.co/3mRHoE…

14:24, 20 February 2014

IngerElinUtsi: her er forslaget til uttalelse: http://t.co/AWpxgfoqEY #sametinget #ubmeje14

14:24, 20 February 2014

IngerElinUtsi: Samekonvensjonen på agenda #Sametinget #ubmeje14 http://t.co/3eTVUSYT71

14:30, 20 February 2014

ThomasSarri: Läs förslaget på uttalande om exploateringar, som sameparlamentarikerkonferensen ska behandla #ubmeje14 #sametinget http://t.co/2RqdPcviMO

14:32, 20 February 2014

phmuotka: RT @IngerElinUtsi: Samekonvensjonen på agenda #Sametinget #ubmeje14 http://t.co/3eTVUSYT71

14:33, 20 February 2014

petruskefa: RT @ThomasSarri: Läs förslaget på uttalande om exploateringar, som sameparlamentarikerkonferensen ska behandla #ubmeje14 #sametinget http:/…

14:36, 20 February 2014

akniia: Det gäller att vara pigg och alert när vår fotograf Nils-Josef filmar parlamentarikerna. #sametinget #ubmeje14 #live

14:36, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Lars-Anders Baer on stage!

14:37, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är det debatt- och frågestund. Svenska Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson.

14:45, 20 February 2014

Thomas Sarri: Mikaelsson klargör att han inte tala i egenskap av sametingets ordförande, utan enbart i sin roll som ledamot i sametinget

14:46, 20 February 2014

IngerElinUtsi: dagens spørsmål til regjeringene? Når får vi en felles samekonvensjon? klarer vi 2017 i jubileumsåret? #sametinget #ubmeje14

14:49, 20 February 2014

CarolaIsaksson: Hälsar på kollegorna som bevakar plenum. #srsameradion #svtsapmi #sametinget #umeå http://t.co/LsrEgaXFVC

14:51, 20 February 2014

MME: Handlar det om att Stefan M. inte har Sveriges Sametings ledamöter med sig när det rör allas vår överlevnad till mark, luft och vatten? Därför talar han som enskild ledamot? Hoppas jag har fel! /MME

15:14, 20 February 2014

Thomas Sarri: Det är alltså kaffepaus nu på konferensen, och minisemlor bjuds det på ute i foajen här utanför mötessalen - kl 15.30 återupptas mötet igen

15:22, 20 February 2014

Thomas Sarri: Nu kommer besked om att politikerna ska samlas för en stor gruppbild - så det kan dröja ytterligare några minuter efter halv fyra innan mötet återupptas - ska också försöka hinna med att ta en bild som vi kan lägga upp här på webben...

15:28, 20 February 2014

HPartapuoli: @pauluskuoljok Typiskt #Sametinget att älska byråkratiska floskler :P

15:35, 20 February 2014

akniia: Alla som fotar sameparlamentarikerna. #sametinget http://t.co/JkFY3Iu18b

15:38, 20 February 2014

HPartapuoli: RT @ThomasSarri: Läs förslaget på uttalande om exploateringar, som sameparlamentarikerkonferensen ska behandla #ubmeje14 #sametinget http:/…

15:40, 20 February 2014

ThomasSarri: Alla politiker på bild, gruppfoto parlamentarikerkonferens #ubmeje14 #sametinget http://t.co/cyAqi3RAXy

15:42, 20 February 2014

OleIsak: Umeå: Här står cirka 100 samepolitiker från ryska-, norska-, finska- och svenska Sápmi. #Sametinget #urfolk http://t.co/8hGccBBuPi

15:48, 20 February 2014

TheEliselise: RT @OleIsak: Umeå: Här står cirka 100 samepolitiker från ryska-, norska-, finska- och svenska Sápmi. #Sametinget #urfolk http://t.co/8hGccB…

15:52, 20 February 2014

Thomas Sarri: jaha, nu undrar vi vad det är som dröjer....alla sitter ner och väntar på att nån ska starta mötet igen...

15:53, 20 February 2014

OleIsak: Norska #sametinget:s president Aili Keskitalo med sin kollega från Fin och styrelseordf från Sve #urfolk http://t.co/ShdaaUlVdl

15:56, 20 February 2014

ThomasSarri: Språkbad på parlamentarikerkonferens, på dessa språk kan man följa mötet. #ubmeje14 #sametinget http://t.co/X136bvTso2

15:58, 20 February 2014

gaski: RT @OleIsak: Umeå: Här står cirka 100 samepolitiker från ryska-, norska-, finska- och svenska Sápmi. #Sametinget #urfolk http://t.co/8hGccB…

16:02, 20 February 2014

Thomas Sarri: nu ska arbetsgrupperna presentera sina förslag på uttalanden, både vad gäller samekonventionen och exploateringar

16:04, 20 February 2014

petruskefa: RT @ThomasSarri: Språkbad på parlamentarikerkonferens, på dessa språk kan man följa mötet. #ubmeje14 #sametinget http://t.co/X136bvTso2

16:08, 20 February 2014

petruskefa: RT @OleIsak: Norska #sametinget:s president Aili Keskitalo med sin kollega från Fin och styrelseordf från Sve #urfolk http://t.co/ShdaaUlVdl

16:09, 20 February 2014

petruskefa: RT @OleIsak: Umeå: Här står cirka 100 samepolitiker från ryska-, norska-, finska- och svenska Sápmi. #Sametinget #urfolk http://t.co/8hGccB…

16:09, 20 February 2014

henrikblind: #sametinget “@HaSoUt: På konferens med ny risku. #ubmeje14 http://t.co/CrruYdNybe”

16:12, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Om det finns tilläggsförslag eller motförslag, så ber Håkan Jonsson att få in det för att det ska kunna tas tillvara.

16:15, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Toril B Kåven norska Sametinget vill att parlamentarikerna ska få chansen att få läsa det förslag. Hon är kritiskt då de idag först fått reda på att det finns en arbetsgrupp.

16:17, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är det Jörn Are Gaski, talman i norska Sametinget.

16:19, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Aud Helene Marthinsen, fremskrittspartiet kommer inte med något förslag till det här förlsaget och vi kommer inte heller att ställa sig bakom det här uttalandet.

16:24, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Klemet Näkkäläjärvi vill påtala att förslaget har skickats ut till finska sametingsledamöter. Mot det som sagts av tidigare finska sametingsledamöter.

16:26, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Mariann Wollman Magga som är med i arbetsgruppen ska försöka svara på några frågor som ställts här tidigare.

16:27, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Inga fler på talarlistan. Nu avslutas debatten.

16:27, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Det är ett förslag från arbetsgruppen. Fremskrittspartiet ställer sig inte vbakom förslaget.

16:30, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Isak Mathis Heatta, norska Sametinget vill påpeka att deras förslag också ska tas upp.

16:31, 20 February 2014

sametinget_sve: Rabalder om hur konferensen ska rösta om uttalandet till Nordisk samekonvention #sametinget #spr #ubmeje14

16:32, 20 February 2014

OleIsak: Aud Helene Martinsen, Fremskrittspartiets ledamot i #Sametinget (Nor) vill inte förkasta eller rösta. http://t.co/D8WVjx3rZx

16:41, 20 February 2014

akniia: Kritik mot arbetssättet gällande uttalande om samekonventionen #sametinget #spr #samekonvention http://t.co/QbxvzYL1dL

16:45, 20 February 2014

OleIsak: Vad kommer ut av detta minimöte på #SPR:s möte i Umeå? #sametinget #urfolk http://t.co/afGhAgUgZq

16:45, 20 February 2014

brittinger3: RT @OleIsak: Vad kommer ut av detta minimöte på #SPR:s möte i Umeå? #sametinget #urfolk http://t.co/afGhAgUgZq

16:47, 20 February 2014

KristinaNord: RT @OleIsak: Vad kommer ut av detta minimöte på #SPR:s möte i Umeå? #sametinget #urfolk http://t.co/afGhAgUgZq

16:49, 20 February 2014

akniia: Norska Sametingets president Aili Keskitalo stödjer de argument som lagts fram och förstår att det varit ont om tid. #sametinget

16:53, 20 February 2014

akniia: Både Aili Keskitalo och Håkan jonsson påtalar vikten av att rösta om uttalandet. #sametinget

16:54, 20 February 2014

JohanVasara: RT @OleIsak: Aud Helene Martinsen, Fremskrittspartiets ledamot i #Sametinget (Nor) vill inte förkasta eller rösta. http://t.co/D8WVjx3rZx

16:57, 20 February 2014

OleIsak: Stort stöd för antagande av nordisk samedeklaration på #SPR: -80 ja, 6 nej och 5 blanka. #Sametinget #urfolk http://t.co/VQ4uRSSXuU

17:04, 20 February 2014

henrikblind: RT @OleIsak: Umeå: Här står cirka 100 samepolitiker från ryska-, norska-, finska- och svenska Sápmi. #Sametinget #urfolk http://t.co/8hGccB…

17:13, 20 February 2014

ThomasSarri: Uttalande om samekonventionen antaget - men arbetssättet kritiserades #sametinget #ubmeje14 http://t.co/2Y5DeCW3Dl

17:31, 20 February 2014

MME: Det har kan man väl säga klart och tydligt: Demokratin har segrat - Det finns alltid spill på demokratins vandring .../MME

17:31, 20 February 2014

Thomas Sarri: jag trodde att frågan om samekonventionsuttalandet skulle bli den enkla avde två uttalandena - nu alltså dags för uttalandet ang exploateringar, Josefina Skerk redogör för arbetsgruppens förslag

17:32, 20 February 2014

Thomas Sarri: deklarationen som nu läggs fram av arbetsgruppen innehåller 11 artiklar - arbetsgruppen har tagit med förslaget från Guovssonásti om att uttala stöd för FN.s uppmaning att stoppa arbetet i Rönnbäcken till FN.s rasdiskrimineringskommittén har behandlat frågan

17:37, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Just nu drar finska Sametingspresidenten Klemet Näkkäläjärvi förslaget på finska.

17:47, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Om det finns något motförslag eller tilläggsförslag, innan röstning så vill Håkan Jonsson det skriftligen nu.

17:50, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Förste talare på listan är finska sametingsledamoten Heikki Palto har frågor ang artikeln 4. Han vill att det ska stå folkvalda organen i stället för sametinget

17:52, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är det Toril B Kåven har föreslagit två tilläggsförslag. Om man vill rösta på deras förslag så kanske man kan dela upp röstningen. Men hon säger också att det kan innebära svårigheter.

17:54, 20 February 2014

ThomasSarri: Läs uttalandet om nordisk samekonvention, som samepolitikerna från hela Sápmi beslutat om idag #ubmeje14 #sametinget http://t.co/2Y5DeCW3Dl

17:55, 20 February 2014

ylvapavval: @anhov pratar du om mötet i Umeå nu eller? #sametinget

17:57, 20 February 2014

solhog: RT @ThomasSarri: Läs uttalandet om nordisk samekonvention, som samepolitikerna från hela Sápmi beslutat om idag #ubmeje14 #sametinget http:…

17:57, 20 February 2014

petruskefa: RT @ThomasSarri: Läs uttalandet om nordisk samekonvention, som samepolitikerna från hela Sápmi beslutat om idag #ubmeje14 #sametinget http:…

17:57, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu är det Fremskrittspartiets Aud Helene Marthinson i talarstolen. De kommer att rösta emot förslaget pga ingen av grupperingarna ska behandlas olika.

17:58, 20 February 2014

reginerayani: RT @ThomasSarri: Läs uttalandet om nordisk samekonvention, som samepolitikerna från hela Sápmi beslutat om idag #ubmeje14 #sametinget http:…

17:59, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Fremskrittspartiets skriftliga reservation läggs till handlingarna.

17:59, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Fremskrittspartiets skriftliga reservation läggs till handlingarna.

18:00, 20 February 2014

IngerElinUtsi: Blir vi ferdig til middag? behandler nå den siste uttalelsen. Klarer vi å bli enige? #sametinget #ubmeje14

18:07, 20 February 2014

sametinget_sve: Man kräver mycket av hundra samepolitiker om man tror att alla ska tycka likadant efter en enda dags diskussioner #spr #ubmeje14 #sametinget

18:10, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Vi har avlsutat vår websändning från sameparlamentarikerkonferensen härifrån Umeå.

18:10, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Just nu är det norska sametingsledamoten Ellinor Marita Jåma. Hon säger att gemensamma uttalanden är perfekt för att sätta press.

18:11, 20 February 2014

IngerElinUtsi: @emjaama skryter over forslaget som foreligger.- Det er viktig med felles uttalelser, sier hun #sametinget #ubmeje14

18:11, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Ellinor Marita Jåma hoppas att svenska och finska staterna snabbast möjligt ska ratificera ILO 169.

18:13, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu en bensträckare på fem minuter, då tilläggsförslaget ska kopieras.

18:13, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu återupptas förhandlingarna igen.

18:30, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Just som Håkan Jonsson sa att mötet ska återupptas, så kom Toril B Kåven och nu står de två och diskuterar något.

18:32, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Jahapp, nu sätter sig Håkan Jonsson på podiet igen.

18:32, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Ärendet är Umeådeklarationen; om nyttjandet av naturresurser i samiska områden.

18:34, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nordkalottspartiet är fortfarande missnöjda med att de inte fått diskutera förslaget i god tid.

18:34, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Vi kommer att dra tillbaka sitt tilläggsförslag. De kommer att reservera sig mot nuvarande förslag.

18:35, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Klemet Näkkäläjärvi säger att finska ledamöter kan inte godta detta om artikel 4 inte ändras.

18:36, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Håkan Jonsson finner att det bara finns ett förslag att rösta om.

18:37, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu snart röstning.

18:37, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: En ordningsfråga. Lars Jon Allas vill att man tar bort lokala samiska samhällen och istället använder samiska rättsinnehavare.

18:38, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: En tung suck av Håkan Jonsson.

18:38, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu påbörjas omröstningen, säger Håkan Jonsson

18:38, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: En majoritet av parlamentarikerna röstar ja till förslaget.

18:39, 20 February 2014

akniia: Majoritet röstar för förslaget #spr #sametinget #naturresurserisápmi http://t.co/oJFpJTUKJL

18:40, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Just nu är det kontrollräkning av rösterna.

18:41, 20 February 2014

IngerElinUtsi: og nå stemmer vi over om vi skal stemme #sametinget #ubmeje14

18:41, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Ca 11 st röstar emot förslaget.

18:42, 20 February 2014

IngerElinUtsi: 66 ja, 13 nei, tre blanke - vi har en uttalelse lykkelig #sametinget #ubmeje14

18:42, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: 66 jaröster. 13 nej 3 st blanka.

18:43, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Nu avslutas det frågor som funnits på dagordningen.

18:44, 20 February 2014

IngerElinUtsi: samisk parlamentariker konferanse er nå over. Neste gang blir i Trondheim i 2017 #sametinget #ubmeje14 sender viktige signaler til folket

18:45, 20 February 2014

HPartapuoli: RT @sametinget_sve: Man kräver mycket av hundra samepolitiker om man tror att alla ska tycka likadant efter en enda dags diskussioner #spr …

18:45, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Härmed så avslutas den fjärde sameparlamentarikerkonferensen.

18:46, 20 February 2014

sametinget_sve: Deklarationen antogs till slut med 66 ja-röster och den 4:e parlamentarikerkonferensen avslutas med applåder #spr #ubmeje14 #sametinget

18:47, 20 February 2014

Anna-Karin Niia: Vi som jobbat här i Umeå tackar för oss. Vi är Jörgen Heikki, Thomas Sarri, Nils-Josef Labba, Emil Juuso, Jim Daunfelt, Karen Eira, Anki Stenberg Partapuoli och jag Anna-Karin Niia. Giitu ja oaidnaleapmái!! Tack och hej från oss!

18:49, 20 February 2014

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista