#Válggat14

Så svarar partierna om samiska frågor

Sameradion & SVT Sápmi har i en enkät frågat 142 partier i 19 samiska förvaltningskommuner om var de står i samiska frågor. 47 partier har svarat och här kan du se alla svaren. 

I början av juli skickade Sameradion & SVT Sápmi ut en enkät med nio frågor till partier som ställer upp till val i de 19 samiska förvaltningskommunerna.

Vi frågade bland annat hur de kommer att jobba för att alla samiska barn som ansöker om modersmålsundervisning ska få det. Vi frågade också om vad de anser om Sametingets gruvpolicy och kravet på samisk vetorätt mot exploateringar.

En tredjedel, 47 partier har svarat på enkäten. Av de etablerade partierna har centerpartisterna svarat flitigast, i åtta kommuner har Centerpartiet lämnat in svar på enkäten. Medan Moderaterna svarat i fyra av kommunerna.

Partier i 17 av de 19 samiska förvaltningskommunerna har svarat. Från Malå och Arjeplog har inte ett enda parti svarat på enkäten.

Via länkarna här nedanför kan du gå in och läsa svaren från partierna i respektive kommun.