Johanna Westeson, människorättsjurist, Civil rights defenders. Foto: Jörgen Heikki/SR Sameradion.
Johanna Westeson, människorättsjurist, Civil rights defenders. Foto: Jörgen Heikki/SR Sameradion.
FN-granskning

Regeringen får kritik för FN-rapport

Johanna Westeson: "Sverige skönmålar"
1:51 min

En rad organisationer ger en helt annan bild än regeringen av tillståndet för de samiska rättigheterna i Sverige. I flera så kallade skuggrapporter påpekas bland annat att markexploateringar är ett stort hot mot hela den samiska kulturen.

Situationen har försämrats sedan den förra FN-granskningen 2010, menar exempelvis Sametinget. Även situationen för de nationella minoritetsspråken är oroväckande.

Det är alltså två helt olika världar som målas upp när man jämför regeringens rapport till FN med de skuggrapporter som inlämnats.

Regeringen lyfter fram goda exempel som samernas status som folk i grundlagen och ökade språkrättigheter.

Civil right defenders och Sametinget skriver däremot i varsin rapport med närmast identiskt innehåll att regeringen sedan den förra FN-granskningen 2010 i stället fört en politik som försämrat för de samiska rättigheterna.

Det tydligaste exemplet enligt Sametinget är den accelererande exploateringen av traditionella samiska marker, understödd av en lagstiftning som inte skyddar samiska rättigheter.

Exploateringarna hotar de traditionella försörjningsmöjligheterna för samerna – och i förlängningen hela det samiska folkets existens.

Sametinget påpekar också att rennäringslagen är diskriminerande mot en stor andel samer – nämligen de icke renskötande. De nekas sina traditionella rättigheter och de konsulteras inte heller i gruvexploateringsprocesser.

Sametinget ger också, precis som, organisationen Civil right defenders förslag på sex rekommendationer som bör riktas mot Sverige:

  • Ratificera ILO-konventionen 169 skyndsamt och anpassa lagstiftningen därefter.

  • Säkerställ att nordisk samekonvention antas i linje med väletablerade principer om urfolksrätt.

  • Stoppa all industriverksamhet i det samiska området till dessa konventionen antagits och lagen anpassats därefter.

  • Lagstifta om att ge samerna större inflytande över beslutsprocesser rörande all exploatering av naturresurser. Samerna ska ha rätt att säga både ja och nej till en gruva.

  • Inrätta en samisk sanningskommission som ska kartlägga övergrepp mot samernas mänskliga rättigheter.

  • Stoppa systematisk diskriminering av samerna och behandla samerna som ett odelbart folk, i enlighet med grundlagen. Respektera samernas rätt till land, vatten, kultur, hälsa identitet och andlighet. Alla samer ska inkluderas i beslutsprocesser vid markexploateringar.

Även det svenska FN-förbundet påpekar i sin skuggrapport att markexploateringar utgör ett stort hot mot den samiska kulturen.

Förbundet rekommenderar också en svensk anslutning till ILO-konventionen 169 i sin rapport, som skrivits under av 32 organisationer, bland annat Svenska samernas riksförbund och ungdomsförbundet Sáminuorra.

Sáminuorra har tillsammans med fem andra nationella minoritetsorganisationer även undertecknat en skuggrapport tillsammans med svenska kyrkan.

Här konstateras att det fortfarande är oklart hus Sverige ska följa FN:s urfolksdeklaration, som staten har undertecknat. I rapporten slås fast att Sverige långt ifrån lever upp till deklarationens mål om rätten till självbestämmande för urfolken.

I rapporten lyfts också fram att många unga samer lever under en hård psykisk press – men att den svenska vården har svårt att vara till hjälp.

Det saknas samisk kulturkompetens inom vården och många samer söker istället psykologisk hjälp i Norge.

Kyrkan och de sex minoritetsorganisationerna slår också larm när det gäller situationen för de nationella minoritetsspråken.   

Utbildningsväsendet kan inte garantera barnen språkundervisning på det egna språket – och sämst ställt är det för jiddisch som helt riskerar att dö ut i Sverige.

Men dagens modersmålsundervisning där många endast får 40 minuter i veckan är långt ifrån tillräckligt för att nå en högre nivå med sitt språk.

Sverige lever inte upp till Europarådets språkkonventioner och rapporten efterlyser initiativ från svenska regeringen.

Jörgen Heikki, Stockholm
jorgen.heikki@sverigesradio.se

  

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".