Hör renskötaren berätta om kampen mot rentjuvarna

5:50 min

Det är inte roligt att komma och se att det har härjats så, och vi vet ju att det är dräktiga vajor som gått åt, berättar Dag Skum i Girjas.

Det är ett tiotalet renar i samebyn Girjas vinterbetesland som jagats och dödats. Polisen utreder nu händelsen och har bricerat det som stöld.

- Det kan kännas att brottsrubriceringen stöld inte motsvarar det brott som man blivit utsatt för. Men stöld är ett allvarligt brott som ska prioriteras, säger Inger-Ann Omma som är jurist.