Vuodna / Norge

Succé för lulesamisk ungdomssatsning

2:08 min

På bara fem år har den lulesamiska ungdomssatsningen NuorajTV hunnit bli en viktig del av det samiska medieutbudet.

NuorajTV började producera kortfilmer på lulesamiska för fem år sen. Sen dess har man gjort mer än 200 klipp, som sammanlagt har visats 165 000 gånger. Reportern Johnny Andersen menar att satsningen har fyllt ett tomrum.

– Att vi har så många tittare visar att det här är en satsning som lulesamisk ungdom behöver. Till exempel har en av våra musikvideor 1200 views. Som jämförelse är det cirka 500 personer som behärskar lulesamiska i Norge, så det sätter det i perspektiv, säger han.

Också forskningen visar att NuorajTV är viktigt för lulesamerna. Marit Solstad vid Nordlandsforskning har undersökt olika samiska språksatsningar i Nordland fylke, och resultatet av en enkät bland lulesamiska ungdomar är tydligt: NuorajTV värderas högt.

– Rapporten visar att NuorajTV är ett viktigt bidrag till att skapa språkarenor på lulesamiska, säger Solstad. 

Johnny Andersen håller med om satsningens betydelse, men tillägger att om NuorajTV ska kunna utvecklas i framtiden så behövs mer pengar.

– Idag har vi en fast post i Sametingets budget på 620 000 kronor, men det räcker bara till en tjänst. Det ideala hade varit i alla fall två tjänster och en tekniker, säger han.

För Johnny Andersen betyder satsningen mycket. 

– För mig personligen är det kanske världens bästa jobb. Att få bidra, utveckla och ta språket i bruk, det känns väldigt bra, säger han.