Umeå Tingsrätt. Foto SR.
Umeå Tingsrätt. Foto SR.
Lusspie/Luspie/Storuman

Tvist om renvaktarstuga avgörs av domstol

Inger Ann Omma " Ganska komplexa frågor"
3:43 min

Storumans kommun vill riva en renvaktarstuga som saknar bygglov. Ägaren hävdar att kommunen gett klartecken för bygget. Nu ska tvisten lösas i domstol.

I Umeå tingsrätt hålls under tisdagen en rättegång mellan Storumans kommun på ena sidan och en renskötare hemmahörande i Västerbotten på den andra.

Det är mark- och miljödomstolen som ska avgöra en tvist mellan kommunen och en renskötare rörande en renvaktarstuga.

Kommunen anser att renskötaren har byggt en betydligt större stuga och på en annan plats än vad ansökan omfattade.

Principbeslut om bygglov

Det innebär, enligt kommunen, att stugan inte längre kan ses som en så kallad ekonomibyggnad enligt plan- och bygglagen. Kommunen anser att stugan dessutom har placerats inom strandskyddat område mindre än 100 meter från ett vattendrag.

Kommunen har dessutom fattat ett principbeslut 2012 efter rekommendation från länsstyrelsen om att alla renvaktarstugor måste ha bygglov.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Storumans kommun beslutade i september 2016 att stugan därmed saknar giltigt bygglov och beslutade därmed att stugan måste rivas.

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att en byggnad har uppförts utan ansökan om strandskyddsdispens eller bygglov. Byggnaden innehåller boende. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den åtgärd som har vidtagits kräver strandskyddsdispens och bygglov.

Renskötaren överklagade beslutet till länsstyrelsen, som dock gick på kommunens linje.

Länsstyrelsen anser att storleken i sig gör att byggnaden inte är av enkel beskaffenhet.

Byggnadens storlek och utformning är att likna vid ett fritidshus. XXX har inte heller motiverat behovet av en så stor byggnad och dess utformning. Länsstyrelsen menar att stugan i nuvarande utförande ger stor möjlighet att använda byggnaden till annat än renskötsel och anser därför att ändamålet med stugan inte uteslutande kan anses vara för renskötseln. Byggnaden är därför bygglovspliktig.

Renskötaren ansökte om bygglov för stugan redan 2004 och fick då besked från kommunen att renskötarbostäder normalt inte kräver bygglov.

Renskötare menar att han följt detta besked men det dröjde därefter några år innan stugbygget påbörjades.

Han byggde stugan något öster om den plats som angivits i bygglovsansökan – detta för att inte hamna för nära en av samebyarnas flyttleder. Renskötaren hävdar också att strandskyddet inte omfattas av renskötarstugor och andra så kallade ekonomibyggnader.

Hänvisar till dom i högre instans

Renskötaren skriver i sin överklagan att stugan endast ska användas för renskötseln och tillhörande verksamheter som jakt och fiske för honom och hans närmaste familj, samt för andra renskötare under intensiva perioder.

Boytan är 55 kvadratmeter med tillhörande förvaringsbodar.

Renskötaren hänvisar till en dom i mark- och miljööverdomstolen från 2016 som slog fast att en renvaktarstuga av enkel beskaffenhet som ska användas i samband med renskötseln är att betrakta som en så kallad ekonomibyggnad och omfattas därmed inte heller av bygglovsplikt.

Nu ska alltså mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt pröva frågan.

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".