#livetsapmi #eallinsápmi

Motstridiga resultat i studier om unga samers psykiska hälsa

2:26 min

Både samer och renskötare har sämre psykisk hälsa än andra svenskar. Men samer försöker inte ta sina liv lika ofta som svenskar. Tvärtom.

Undersökningen som visar detta publicerades i en vetenskaplig artikel 2013 och handlar om psykisk hälsa och självmordsuttryck. Den här undersökningen är också en del av den avhandling som Lotta Omma disputerade med samma år.

516 samer i åldrarna 18-28 ingår i undersökningen och har jämförts med en norrländsk referensgrupp.

De fynd man hittar är motstridiga. Det slås fast att samer har sämre psykisk hälsa och mer självmordstankar än andra svenskar.

-Huvudresultatet som är väldigt framträdande är den utsatthet som samiska ungdomar beskriver. Den består bland annat i att man måste försvara och förklara sin kultur och för att man blivit illa behandlad för sitt urpsrung. Ju mer öppen samisk identitet man har, desto mer utsatt blev man, säger Lotta Omma, huvudansvarig bakom undersökningen som också är en del av hennes avhandling.   

Visar också motsatsen

Men artikeln visar också på motsatsen. Redan i artikelns sammanfattning slår man fast att samer inte har ökad risk för självmordsförsök. Längre in i rapporten kan man läsa att den faktiskt är lägre.

Undersökningen mäter ohälsa i flera steg. Det börjar med livströtthet och fortsätter sedan till dödslängtan, självmordsföreställningar, planer och slutligen självmordsförsök.

Mer eller mindre genomgående fram till den sista kategorin, självmordsförsök, visar undersökningen att samerna mår sämre och att många har dödslängtan. Det gäller också många svenskar, men talen är inte lika höga. I vissa steg på den här skalan mår samerna mycket sämre än svenskarna i referensgruppen.

Men i det sista steget, att försöka ta sitt liv, visar undersökningen att svenskarna är överrepresenterade. 7,9 procent av svenskarna och 5,5 procent av samerna vittnade om självmordsförsök. Tendenserna är lika oavsett om det handlar om kvinnor eller män. Däremot hade renskötare betydligt fler självmordsförsök.

Norsk studie

I Norge finns en gammal studie över självmord för perioden 1970-1998 som visade ökade självmordstal för samer i Norge. När den studien följdes upp och granskade försök till självmord noterades ingen skillnad mellan samer och icke-samer i Norge.

Noterbart från den norska uppföljningen är att andelen självmordsförsök bland norska samer är dubbelt så hög som för svenska samer – 10,5 procent mot 5,5. Här ska tilläggas att undersökningen i Norge omfattar ett betydligt bredare åldersspann. (Det här är hon själv som har jämfört och har med i artikeln, den norska undersökningen handlade också om ungdomar – medelålder 17 år)

I Lotta Ommas studie som handlar om svenska sidan diskuteras orsakerna till självmordstankar. Där hänvisas till andra undersökningar som visar att samer har starkare familjeband och lever närmare varandra och att den enes självmordstankar är en riskfaktor för den andre.

Tar stort ansvar

När det gäller orsakerna till psykisk ohälsa generellt pekar Lotta Omma framförallt på en stark koppling på utsattheten och den illa behandlingen som nämndes tidigare – men ungdomarna upplevde också att de la ett tungt ansvar på sig själva.

-Om jag slutar med renskötseln, vem ska då fortsätta efter mamma och pappa? Man känner ett så stort ansvar för att den samiska kulturen och språket lever vidare, säger Lotta Omma.

En orsak till att samer inte i samma utsträckning som svenskar försöker ta sina liv, diskuterar man i undersökningen, är att frågan bland samer är mer belyst och diskuterad internt och att det arbetet gett frukt.

-Frågan har uppmärksammats. Det har blivit ett par avhandlingar, SSR har haft flera kurser och unga samer har öppet berättat om sin problematik. Man pratar om det på ett helt annat sätt och det spelar roll, säger professor emeritus i psykiatri, Lars Jacobsson.

Fotnot:

I den svenska undersökningen ingick 516 personer (18-28 år) som identifierades via olika register. Knappt hälften av de svarande bodde i Norrbotten, en dryg fjärdedel i Västerbotten/Jämtland/Västernorrland och den sista knappa fjärdedelen i andra län. 52 personer, tio procent, uppgav sig vara renskötare. Undersökningen gjordes 2008 och publicerades 2013.

Undersökningen heter Suicidal expressions in young Swedish Sami, a cross-sectional study.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista