Pittja: Sámediggi ferte ovddidit sámi turismaealáhusa 

Vihtta jagi áigi čálii sámedikki ealahuslávdegoddi plána got sámi turisma galggai ovddiduvvot. Maid sámedikkebealis atnet ahte fertejit buoridit bargguset. - Anán váivin go ii lea dáhpáhuvvan mihkkege dainna, durismaealahus sáhtášii addit bargosajiid Sápmái, dadjá turistabargi Lennart Pittja.

Turistföretagare önskar att Sametinget gör mer för att utveckla samisk turism. Läs svensk översättning längst ner i artikeln.

- Turismaealáhusas livččii stuora vejolašvuohta buktit bargosajiid Sápmái, dadjá Lennart Pittja. 
 
Son lea guhká bargan iežas turistafitnodagas Jiellevári guovllus ja lea maid jođihan turistaprošeavtta Visit Sápmi ovddidandihtte sámi turismaealáhusa ruoŧabealsámis. Muhto go prošeaktaruđat nohke de nogai maid ovddidanbargu.    
 
Seamme áiggi, vihtta jagi áigi, čálii Sámedikki ealáhuslávdegoddi áigomusa got galge ovddidit sámiturisma.  

Lennart Pittja mielas lea váivi go ii mihkkege lea dáhpáhuvvan, son oaivvilda ahte turismaealáhusas livččii stuora vejolašvuohta buktit bargosajiid Sápmái.  
 
Sámedikki ealáhuslávdegotti ságadoalli Stefan Mikaelsson lea ieš maid moaitevaš go Sámedikkibealis eai leat nagodan ovddidit sámiturismaealáhusa.
 
- Heajos vásáhusas sáhttá oahppat juoga. Min fertet geahččalit dahkat buoret barggu, dadjá son.  

Riikaidgaskkasaš organisašuvdna OECD lea buktán ráportta mii vuoseha ahte dušše guokte proseantta turismafitnodagain ruoŧabealsámis leat sámifitnodaga. Buoridandihtte dili ávžžuha Lennart Pittja Sámedikki addit eanet doarjaga: 
 
- Ferte veahkehit gávdnat ruhtadeami, veahkehit šiehtadusaiguin, báikkálaš gullevašvuođain, loktet gelbbolašvuođa, ja márkanasttit guovllu, dadjá son.  

- Sis lea easkáládje leamaš ealáhuskonferánsa Likšus ja sin leat geahččamen dan vuođul hukset ođđa ealáhuspolitihkkalašprográmma. Turismaealáhusa livččii dehálaš ovddidit, dadjá Stefan Mikaelsson.


För fem år sedan skrev Sametingets näringsnämnd en policy för hur den samiska turismen skulle utvecklas. Det har nu gått fem år sedan dess och turistföretagaren Lennart Pittja tycker att ingenting hänt av Sametingets policy. Han efterlyser att Sametinget går från planer till handling.

- Det är helt klart underkänt till Sametinget i den här frågan. Samisk turismnäring har helt klart potential att skapa jobb i landsbygden runt om i Sápmi och bidra till kunskap kring Sápmi, kring renens behov och kunna förklara varför det är så viktigt att kunna bevara naturen så att också fler kan vistas där. 

Sametingets näringsnämnd ska återigen ta tag i frågan lovar näringsnämndens ordförande Stefan Mikaelsson.

- Även av de negativa upplevelserna och det man misslyckas i kan man dra lärdom och göra om göra rätt och göra bättre. Det är det vi måste göra, säger han.

- Sametingets näringsnämnd har haft en företagskonferens för näringsutövarna ganska nyligen. Vi ska dra slutsatser av den och utarbeta ett nytt näringspolitiskt handlingsprogram, säger Mikaelsson.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista