Ååre

Voeres saemieh Ååresne gaavnedieh 

6:01 min

Måantan biejjien raajeste, gaskevåhkoen biejjien raajan saemieh bijjelen 60 jaepien båeries ektesne fealadieh jïh murriedieh.

Läs en sammanfattning på svenska i artikeln

Akte dejstie mah lea meatan Ååresne lea Irene Dorra, Brändåsenste. Dïhte tuhtjie luste lea gaavnedidh.

- Öövre luste, dan jïjnjh saemieh daesnie, Dorra jeahta.

Sanna Lisa Streuka jïh Jeanette Kråik lägan göökte dejstie saemien ektiedäjjijste mah meatan orreme, fealadimmiem soejkesjamme. Dah guaktah hov vuejniejägan ahte dah mah leah meatan tuhtjieh luste.

- Naakene eah gaavneme männgan skuvlesne veedtsin, Jeanette Kråik jeahta.

Samiska seniorer samlas i Åre

Från och med måndag till onsdag samlas ett 60-tal samiska seniorer i Åre. Det är 9 av de sydsamiska förvaltningskommunerna som anordnar årets resa för de som är över 60 år.

Irene Dorra från Brändåsen är en av de som är med på resan, och hon tycker det är väldigt roligt.

- Det är så roligt, det är så många samer här, säger hon.

Sanna Lisa Streuka och Jeanette Kråik är två av de samiska samordnarna som varit med och planerat resan. De ser också att de äldre tycker det är roligt att träffas.

- En del har ju inte träffats sedan de slutade skolan, säger Jeanette Kråik.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista