Snåase/Snåsa

Åarjelsaemien tjaktjefestivaale almetjh tjåanghkene

3:32 min

Dan hïeljen tjaktjen tjåanghkoe Snåasesne. Akte festivaale gieltegs programmine, musihkine jïh guessieh guhkede veartanistie.

Läs en sammanfattning på svenska i artikeln.

Festivaalem lea akte ektiebarkoe Saemien sïjte, Gïelem nastedh jïh Åarjelsaemiej skuvle gaskem. Jïh Elin Kristina Jåma, Saemien sïjtesne, lea akte dejstie mah festivaaline barkeme, jïh dïhte aavode.

- Luste sjädta gaajhkh almetjh råakedh, Jåma jeahta.

Sydsamisk höstfestival samlar människor

I helgen är det Tjaktjen tjåanghkoe i Snåsa, Norge. En festival med ett spännande program, musik och långväga gäster.

Festivalen är ett samarrangemang mellan Saemien sïjte, Gïelem nastedh och Åarjelsaemiej skuvle. Elin Kristina Jåma vid Saemien sïjte är en av de som jobbat med festivalen, och hon gläder sig till helgen.

- Det blir roligt att träffa allt folk, säger Jåma.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet: