Reserapport från Uganda

Under några veckor är en grupp från Falun på Safari i Uganda. Fåglar, krokodiler, ödlor och leriga vägar är en del av upplevelserna. Målet är att besöka gorillor i frihet.