Metakommunikation gör dig till en bättre samtalspartner

14 min

Hans Wirstam berättade om "Metakommunikation" - ett verktyg för att förstå och hantera kommunikation mellan människor på ett bättre sätt.