Lördagen 19 maj, söndagen före pingst

Rubrik: Hjälparen kommer

Texter: Tystnaden, av Arvo Pärt läses av Fredrik Evers

Evangelium: Johannesevangeliet kapitel 16 vers 23-33

Betraktelse: Jan-Åke Larsson

Musik: To a child dancing in the wind av John Tavener med Patrizia Rosario

Vinden ser vi inte av Carl-Bertil Agnestig, med Nacka musikskolas flickkör

Psalm 256, Var inte rädd, med Helena Ek