Lördagen 17 nov, söndagen före domssöndagen

Rubrik: Vaksamhet och väntan

Klockringning: Särna kyrka, Västerås stift

Text: Lukasevangeliets 12:35-40

Betraktelse: Johanna Almer

Musik: Dags för en förändring, med Tommy Körberg, Det lilla ljus jag har, med Tomas von Brömsen och Triple & Touch, Happy is the man av Cyrillus Kreek, med Estlands filharmoniska kammarkör

Producent: Katarina Karlsson Algesten