Lördagen 22 dec, söndagen före jul

Rubrik: Herrens moder

Klockringning: Ekshärads kyrka, Karlstads stift.

Texter: Lukasevangeliet 1:39-45

Uppläsare: Katarina Karlsson Algesten

Betraktelse: Johanna Almer, präst

Musik: Hon kommer utför ängarna, text Erik Axel Karlfelt, musik Nils Söderström, sång Helena Ek

Jag vet en dejlig rosa, svensk folkmelodi, sång: Lena Willemark

Psalm 113, Det är en ros utsprungen, sång: Radiokören

Producent: Katarina Karlsson Algesten