Helgsmål

Helgsmål lördagen den 5/7, 2008

Anders Björnberg, präst anställd vid Svenska kyrkans kansli i Uppsala, håller lördagens Helgsmål.

Text: Lukas 9:28-36.

Musik: Storkyrkans kör sjunger ”koral” av Olle Adolphson & ”Jesus bleibet meine freunde”

Produceras av Erika Hedenström, Rekyl media.