Lördag 29 maj, 2010

Lördag 29 maj, 2010

"Guds många namn säger mig att Gud är mer dynamisk än statisk och Guds trefaldighet är tecken på Guds mångfaldighet och öppenhet. Att vi alla får verka, vila och växa i gränslös gemenskap med Gud."

Anders Björnberg är präst och arbetar med GUdstjänstutveckling vid Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Också i programmet Västerås kammarkör sjunger "Som hjorten trängtar til vattenbäcken" och " Närmare Gud till Dig"

Producent Erika Hedenström Rekyl media, Stockholm