Budbärare, förkämpe, skyddsängel

Lördag 1 oktober

"Den vanliga bokmärkesbilden är att änglar är vackert vita och bevingade varelser. Ibland rundhylta bebisar, får så gärna vara. Men bilden behöver kompletteras med kampmotivet. Änglar är inte bara skyddsänglar som går vackert vakande runt vårt hus. De är Guds medkämpar som bildar front mot all ondska."

Anders Björnberg är SKUT-präst på Gran Canaria

Producent Erika Hedenström Rekyl media Stockholm