Lasso onsdag 22/11

Möjligt att tilläggsvaccinera sina barn

Det kommer att bli möjligt för alla spädbarn i Jönköpings län att vaccineras mot pneumokocker i framtiden. Under landstingsmötet som avslutat idag beslutade man att reservera pengar för att under 2007 kunna vaccinera alla spädbarn mot pneumokocker.

Pneumokocker är särskilt farliga för barn under två år och orsakar inflammation i öron, lungor eller i hjärnhinnan och 2-3 barn dör varje år av pneumokockinfektion.

Men vaccineringen kommer till att börja med inte ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet som landstinget erbjuder utan blir istället en tilläggsvaccinering som kommer kosta 1700 kr.

Dessutom finns sedan tidigare möjlighet att för 300 kr vaccinera sitt barn mot Hepatit B.

Frågan är nu om föräldrar kommer att tilläggsvaccinera sina barn.

Inger Ekengard är barnhälsovårdsöverläkare i landstinget och hon kom till Lassostudion för att diskutera vaccinering av små barn.

Ny information om 1600-talets Jönköpingsbo

I takt med att centrala Jönköping växer ökar också kunskapen om hur forna Jönköpings bor hade det. Bland annat så har arkeologer under två år grävt i kvarteret Apeln där det nya parkeringshuset Smeden nu står.

Man kan ju tycka att kunskapen om en 1600-tals människa i Jönköping borde vara ganska god eftersom det ändå finns ganska mycket bevarat från den tiden, men utgrävninganra har ändå visat på massor av ny information menar Claes Pettersson arkeolog som hållit i utgrävningarna:

Missbruk bland kvinnor ökar

Alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor blir allt vanligare och behovet av behandlignsplatser ökar. Idag invigdes en ombyggnation där den låsta avdelningen på Fortunagården i Värnamo och intaget har dessutom blivit större för att göra miljön på behandlingshemmet bättre.

42-åriga Lena, f d intagen på Fortunagården, är helt drigfri sedan sex år tillbaka och det var hon som fick klippa invigningsbanden:

Kock med gesällbrev

Igår var det gesällbrevsutdelning i Rydbergssalen på Elmia i Jönköping. Där var 16 målare, frisörer, möbelsnickare och en kock på plats, för att ur Renata Clumskas hand få sitt gesällbrev.

I hantverksyrkena är det inte ovanligt att man, för att få ett bevis på att man är utbildad, tar sitt gesällbrev. I kockyrket är det däremot ovanligt.

Så det var en nöjd Robert Kristiansen från Skillingaryd som fick sitt kock-gesällbrev: