Måndag 14/5

  • Kd och v debatterar barnens bästa
  • Örn slutar - hur påverkas lyssnarna?
  • Idrottsföreningen som satsar på teater
  • Så mycket ska kommunerna privatisera
  • Expressen berömmer sin egen annonsering - i nyhetsartikel