Panelhönorna 1 juni

Panelhönorna idag pratar om Huskvarna, det visar sig att Mirre är Huskvarnas största ambassadör! Till och med Huskvarna i stora bokstäver i värsta Hollywood stil önskar hon sig. Men vad tycker Sara om det?