Café Campus 15/5

Varför ger lärare läxor?

Läxor var första ämnet i sista Café Campus för terminen. Läxor som av många upplevs som ett gissel:

Utbildning på export till Indien

Att Handelshögskolan i Jönköping är internationell - det framgår av namnet. Men...

Medaljerad av vietnamesisk minister

Det är inte bara Indien som står på Hälsohögskolans samarbetskarta - för ett par veckor sedan fick Stig Berg, professor på Institutet för gerontologi medalj av Vietnams hälsominister:

Hur ska studenters villkor förbättras?

Magnus Larsson är ordförande i Jönköpings studentkår: