Lasso måndag 19/5

Kommunhuset i Tranås - en nästan ointaglig borg för rullstolsburna?

Välviljans Apartheid - så heter temaveckan i Sveriges Radio, med start idag, om mänskliga rättigheter och personer med funktionsnedsättning.

För till och med i ett av världens mest handikappvänliga länder stöter man som funstionshindrad på problem så fort man ska göra det enklaste ärende. Som till exempel att ta sig in i kommunhuset! Det kan vara ett riktigt äventyr!

Enligt en undersökning som SR har gjort, har samtliga kontrollerade kommuner i länet brister i kommunhusen som gör det svårt för handikappade.

Marie Edemyr i Tranås sitter i rullstol, och hon tvingades forcera många hinder i Tranås stadshus för att kunna ta sig in i.

Problemen började redan när hon skulle parkera bilen utanför...

Tranås stadshus är alltså ett av många otillgängliga kommunhus i landet.

Den nationella handlingsplanen för handikapppolitiken säger att innan år 2010 är slut ska alla offentliga miljöer enligt lag vara tillgängliga för alla.

Vad säger då landets integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni om att SR:s undersökning visar att samtliga kontrollerade kommuner i länet brister i kommunhusen som gör det svårt för handikappade.

Einar von Bredow var nyfiken på livet efter döden

Einar von Bredow, TV-journalist, men också mång-årig medarbatare här på Sveriges Radio Jönköping, har avlidit 76 år gammal.

Christina Flensborn-Ericson tecknar ett vänporträtt av en man som var nyfiken på livet efter döden.

Hjälp smugglas ut till behövande i Burma 

För drygt två veckor sedan drabbades Burma av cyklonen Nargis som hittills lämnat 134 000 människor som döda eller saknade.

FN anser att 2,4 miljoner människor fortfarande - 17 dagar efter cyklonen - står utan den mest elementära hjälp.

Andra hjälporganisationer säger att de mest utsatta av de överlevande kommer att börja dö nu om ingenting görs.

”Johan”, kan vi kalla honom eftersom han annars inte kan tala öppet om det slutna land han nu bor i med sin familj, Burma, jobbar med företagsutveckling där, och han berättar om hjälp som smugglas in och delas ut i det fördolda.

Han var i grannlandet Thailand när cyklonen drabbade Burma och återvände efter ett par dar.

Nu vänder opinionen mot sjuksköterskornas strejk

Vårdstrejken har hållit på i fyra veckor i landet, två veckor här i länet.

Trots att strejken får stora konsekvenser för många personer, med hundratals inställda operationer och förlängda vårdköer, så har berättelserna om drabbade patienter varit förhållandevis få i media. Fokus har ofta legat på sjuksköterskornas löner och förhandlingarna i sig.

Men det finns de som menar att opinionen nu håller på att svänga. Att de strejkande sjuksköterskorna börjar tappa stöd och att konsekvenserna för vanligt folk kommer att ta större plats i rapporteringen nu.

John Göransson, PR-konsult på företaget Medial Kommunikation, har analyserat hur medias rapportering förändras under konflikters gång.

Strejk och andra ord i tiden

Strejk kommer från engelskans strike - att slå till.

Eva Göransson, SR:s språkvårdare, berättar historien hur ordet strejk vandrade över till svenskan på 1800-talet.

Blockad och bojkott är andra ord som kom med industrialiseringen.

Närodlat i fokus på Trähusens dag i Eksjö

Igår firades Trähusens dag i Eksjö. Mycket rörde byggnadsvård och frågor hur man bäst bevarar de gamla husen, men en hel del ägnades också åt maten i staden.

Lokala matproducenter visade upp sina produkter, och det konstaterades att intresset för det närodlade har vuxit snabbare än producenterna hinner med.

På Trähusens dag i Eksjö fanns också Ingatorps hembygdsförening och Wåge Johansson som berättade om sitt projekt kring kolmilning.

Wåge, som är 78 år, började som kolare i unga år.

Gevärsskytten Emma Skenning siktar högt

Rydaholmstjejen Emma Skenning håller på att etablera sig som en av länets toppidrottare. Skytte är sporten, bra går det och kul är det, berättar Emma, som också gav Lassos lyssnare en lektion i hur man fyrar av ett bra skott.