Lasso torsdag 26/6

Liten friggebod har blivit större och är än mer populär

Friggebod: en populär benämning på en mindre byggnad som, enligt regler antagna 1979, då Birgit Friggebo var bostads-minister, får uppföras utan bygglov i anslutning till ett småhus. Byggnadens yta får sedan årsskiftet vara upp till 15 m2 och upp till 3 m till taknocken. Lassos reporter Jessica Sonelius åkte ut för att titta på utbudet av friggebodar i färdiga byggsatser.

Nytt sen årsskiftet är också att man kan dela upp de 15 kvadratmeterna i flera olika små bodar. Och man får använda den till bastu, men inte till kök. Inte heller till sjöstuga om den då ligger för långt från huvudbyggnaden. Anna Hedbäck Paulsson, jurist på Boverket, svarar på alla frågor man kan tänka sig om att bygga en friggebod.

Elisabeth visar upp sin unika rosenträdgård i Gränna

I Gränna finns en rosenträdgård, byggd i terrasser på en sluttning mot Vättern. Den tillhör Elisabeth Begntsson Hermelin, som visar den för allmänheten nu på sommaren. På söndag kan du besöka den nästa gång och få en guidad visning. Ulla Strängberg har besökt den i veckan.

KD vill utbilda religiösa ledare i samhällskunskap

Idag inleddes kristdemokraternas riksting i Norrköping och där ska 106 frågor stötas och blötas. Ett av de mer kontroversiella förslagen är det om att alla invandrade religiösa ledare ska få undervisning i hur det svenska samhället fungerar. En som stöder förslaget är Irene Oskarsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Aneby.Hon ser det inte alls som ett sätt att få imamerna att rätta sig i ledet.