Påverkar räddningspaketet länet?

Onsdag 4 februari 2009
Igår kom ju regeringens räddningspaket på 50 miljoner till bankerna. Men kommer vi i Jönköpings län att påverkas av det?

Kommer bankerna verkligen att bli villigare att låna ut pengar till länets företag och privatpersoner?

Kommer räddningspaketet att göra någon skillnad - eller är det bara slöseri med skattepengar?

Göran Kastman är vice ordförande för Företagarna i Jönköpings län och tidigare bankchef i Jönköping: