Feta femåringar i fokus

Måndag 9 februari 2009:
Nästan var femte femåring är överviktig. Trots all information som föräldrar får om vad som är bra för barnen att äta och dricka - och vad som inte är bra - är idag 17 av 100 femåringar överviktiga!

– Det vi har sett är att det har betydelse redan i tidig ålder hur feta och överviktiga är, för utvecklingen senare säger Karina Huus som är lärare på Hälsohögskolan i Jönköping där hon även forskar i ämnet.

Hon pekar på det viktiga i att lära barnen ett hälsosamt levene, att de lär sig äta hälsosamt och att de rör på sig. Enligt henne är det viktigt att börja tidigt.

– Det har betydelse även från start, att man kommer in i det här. Man börjar redan när barnet börjar äta, att man tänker redan då på vad man ger till barnen.

Karina Huus har svårt att peka på något specifikt som man bör undvika att ge barnen, men exempelvis saft är ändå något som man bör undvika att ge barnen.