"Hur kan Dylan vara så stor?"

Måndag 6 april 2009
Då och då dyker hon upp, Rya Lamell, och säger sitt hjärtas mening. Idag är det Bob Dylan som får sina fiskar varma.