Han tänker nytt och modernt kring stadsplaner i Värnamo

Måndag 15 juni 2009
Både ha kvar skogen och ändå kunna bygga hus - mitt i stadsdelsparken. Det är tanken med ett unikt forskningsprojektet kring Bolaskogen som ligger mitt inne bland bostäderna på Gröndal i Värnamo.

Linus Enochsson studerar till landskapsarkitekt på Alnarp:

Tanken är att genom ett treårigt samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och Värnamo kommun så ska Bolaskogen bevaras som ett naturområde bredvid, skola, förskola, äldreboende och ändå ge plats för många nya bostadshus.