Kan EU förbättra patientsäkerhet?

Måndag 6 juli 2009
Temat för det första ministermötet är hälsa och patientsäkerhet. Men vad är det egentligen Europas hälsoministrar hoppas komma fram till under sina möten i Jönköping?

Herman Melzer, Ekoredaktionens EU-reporter, står precis utanför Hälsohögskolan där mötet hålls.

Och man kan väl förmoda att han inte är den enda reportern på plats utan att mötet är välbevakat: