Barn får ej tillräcklig smärtlindring

Tisdag 7 juli 2009
Många barn är rädda för att gå till doktorn - och det de är mest rädda för är att det ska göra ont. Det här vet svenska sjuksköterskor mycket om - ändå lyckas de inte alltid ge barnet den smärtlindring det behöver.

Det här visar docent Karin Enskärs forskning - och i likhet med flera andra forskare på Hälsohögskolan i Jönköping så passar hon på att presentera sina rön i samband med EU:s hälsoministrars möte i Jönköping: