Är länet förberett för influensan?

Torsdag 16 juli 2009
Till hösten är den här - den nya influensan, som tidigare gick under namnet svininfluensan. Men hur rädda ska vi egentligen vara?

Kvällstidningarna har idag braskande rubriker som "Ont i kroppen"  och "5 miljoner svenskar kan drabbas"...

Men hur utbredd är oron för svininfluensan?

Ingen större oro, om man får tro enkäten. Men visst kan influensan skapa problem - stora problem!

Kurt Lindberg, beredskapsdirektör på länsstyrelsen, om skräckscenariet: