Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på https://kundo.se/org/sverigesradio/
Kända människor, spännande historier, nya trender och den viktigaste debatten just nu i riket och i Jönköpings...

Många frågor om influensan

Måndag 26 oktober 2009
Nu har det blivit allmänhetens tur att vaccinera sig mot svininfluensan. Vaccineringen har väckt många frågor och många passade på att ställa sina frågor i Lasso.

Är vaccinet farligt? Kan man få lunginflamation av vaccinet? Vaccinera sig med feber? Frågorna var många, lyssna på inslaget här.


Måndag 21 september 2009:

Hur kan ett virus bara bestämma sig för att mutera?
Influensavirus hör till dem som lättast förändras och det kallar vi för att de muterar. Det verkar "ingå" i virusets egenskaper och skiljer just influensavirus från andra virus eftersom det sker så "lätt".
När en pandemi startat som den just nu gjort, kommer detta virus att cirkulera år efter år och kommer då tillbaka i en ny "årsmodell". Så här i inledningen av en pandemi är det troligt att de första förändringarna kommer att vara mer omfattande och det är anledningen till att man varnar för att en andra våg med detta influensavirus kan bli värre än denna första som nu pågår.

 Hur hanterar man influensan i andra länder, exempelvis USA?
Det ser olika ut och finns många sätt att hantera den här influensan. Grundidén är nog densamma som hos oss, att de som inte är svårt sjuka helst ska vårdas i hemmet och att man sparar sjukhusplatserna till de svårast sjuka. Man har olika idéer också om vaccinationen och det är vanligare att man bara vaccinerar de så kallade riskgrupperna.

 Undersökning visar att hälften av vårdpersonalen vill vaccinera sig. Varför inte fler – anar de ugglor i mossen vad är det ni säger eller är det ofarligt?
Det är litet oroande att så många i vården skulle välja bort vaccinationen och vi hoppas ju att med information kunna övertyga flera om nyttan med vaccinationen, för sin egen del men också för patienternas, så de inte utsätts för smittorisker genom personalen, och så att vården fungerar.
Det finns inte några dolda risker med vaccinationen som just vårdpersonal skulle känna till – vi vet att vaccinet kan orsaka ömhet och kanske lätta obehagssymtom med värk i kroppen och litet feber, men det är de komplikationer till vaccinationen som man räknar med kan förekomma.

Vad är milda symptom?
Det är ibland svårt att dra gränsen och tydligt ange var den går mellan "milda" och "svåra" symptom. Den som har feber men inte är speciellt medtagen av den febern, litet värk i kroppen och litet huvudvärk men ändå uthärdligt skulle man i influensasammanhang kunna kalla "milda symptom".

Vilka biverkningar har vaccinet? Det brukar ju alltid finnas en baksida...
Vi vet att det kan göra ont och bli både ömt och svullet på stället där man fått sprutan. En del kommer också att få obehag med värk i kroppen och kanske litet feber, men de allra flesta känner inte av mer än så. Ovanliga och sällsynta biverkningar kan också uppträda men det är som sagt sällsynt och inget man utgår från ska hända.

Hur gör man med barnen när föräldrarna får vaccinera sig på företagshälsovården?
Det här är ett praktiskt problem som vi kanske inte alltid kan lösa. Tanken är att man så långt det går ska kunna hålla samman familjen så att det inte blir så många tillfällen och ställen att gå till, men det kan spräckas om man faktiskt får ett erbjudande om vaccination genom jobbet för där kan inte barnen komma med.
Nu kan det variera när de olika vaccinatörerna får sitt vaccin och kanske det kan vara så att unga föräldrar med sina barn kommer att erbjudas vaccinet tidigare genom landstinget/vårdcentralen än företagshälsovården, så man kan gott kolla när det "är dags" från vårdcentralens sida.

Gravid i vecka fem-sex, ska jag vaccinera mig? Jobbar på sjukhus.
Gravida och personal inom vården hör ju till dem som tillsammans med riskgrupperna erbjuds tidig vaccination, så med den bakgrunden du har borde du få dubbla "erbjudanden".

Önskar bli gravid, kan vaccinet innebära risk för fostret?
Man har från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket gjort den bedömningen att det är mycket större risker, för mor och foster, med influensasjukdomen än tänkbara risker med vaccinet, fördelarna överväger väldigt mycket, och därför rekommenderas du vaccinera dig.

Varför delar man inte ut Tamiflu eller Relenza till ungdomar, de verkar ju drabbas hårt?
De här virusläkemedlen ska användas för att behandla svårt influensasjuka och de flesta ungdomar som insjuknar har varit ganska lindrigt sjuka och frisknat till utan att medicinerna skulle skyndat på tillfrisknandet. Men vid svår sjukdom ska de användas.

Äggallergi och fiskallergi?
Är man äggallergisk ska man inte ta detta vaccin. Fiskallergi är däremot inget hinder.

Om en personlig assistent inte vill vaccinera sig, hur skyddar man sig?
Vaccination är ju det allra bästa sättet att skaffa sig ett skydd mot influensan och att minska risken för andra att smittas. Är man inte vaccinerad kan man skydda sig med noggrann handhygien och naturligtvis genom att man undviker att söka sig till någon när man själv är sjuk.

Antalet fall minskade förra veckan, är faran över?
Det är riktigt att vi efter en inledning av september med ganska många sjukdomsfall hade litet mindre sjuklighet förra veckan, men det är helt säkert bara en tillfällig minskning, pandemin kommer, fast den kanske skjuts litet grann på framtiden med någon eller några veckor innan vi har toppen på utbrottet.

Svininfluensan – är den inte som vilken influensa som helst?
Jo det kan man faktiskt säga, åtminstone så här långt under pandemin. Det handlar i alla fall inte om en värre sjukdom än det brukar vara. Tyvärr kan ju viruset förändras och återkomma i den "andra vågen" framöver och då kan den bli värre med större sjuklighet och svårare sjukdomsbild.

Det har tjatats om den här influensan i ett halvår – när ska den bryta ut egentligen?
Vi är ju i inledningen av den här influensasäsongen som startar tidigare än den brukar göra på grund av Svininfluensan. Däremot verkar det som om det stora utbrottet har bromsats upp litet, men vi tror att det kommer under oktober månad.

Kan man bli smittad av kundvagnar?
Influensavirus smittar egentligen på två sätt: dels genom att den sjuke hostar virus omkring sig, men då måste man finnas ganska nära den sjuke för att bli smittad; dels indirekt med dörrhandtag och t ex kundvagnar.
Man kan minska risken för att bli smittad – av influensavirus och andra smittämnen! – genom att vara noga med att tvätta händerna när man varit ute och tagit i dörrhandtag och liknande.

Kan man få neurologiska skador av vaccinet eller är det bara ett rykte?
Neurologiska skador eller biverkningar kan förekomma och har gjort det med andra influensavacciner i historien, men de är mycket sällsynta och det finns ingen anledning att man skulle avstå från vaccination p g a oro för detta eller för att man har någon neurologisk sjukdom.
De biverkningar som man verkligen räknar med kan hända är ömheten och kanske litet allmän olustkänsla, värk i kroppen eller litet feber.
Ibland uppfattar man sådana biverkningar, som är vanliga också med det vanliga vaccinet som influensa, men man kan inte få influensasjukdomen genom att vaccinera sig – däremot händer det ibland att människor har smittats av influensa och insjuknar i anslutning till vaccinationen och då kan man uppfatta det som att sprutan orsakade sjukdomen.

Om man har varit influensasjuk kan man konstatera efteråt om det var svininfluensa – och ska man i så fall vaccinera sig?
I framtiden kommer det säkert att finnas metoder att fastställa det med hjälp av blodprov, men det har vi inte ännu. Den som har varit sjuk kan mycket väl verkligen ha haft influensa, men det finns andra virusinfektioner. som kan liknande symptom och man rekommenderar därför också dessa personer att vaccinera sig.
Det är inte ovanligt att man tar fel och vi ska komma ihåg att influensan kommer tillbaka och att det då är bra att vara vaccinerad, eftersom det den gången kan vara ett ettrigare virus, som orsakar svårare sjukdom.

I Nya Zeeland räknar man med att ungefär 10 % av befolkningen blev sjuk under influensaperioden – om vi får något liknande i Sverige betyder ju det att 90 % inte blir sjuka, och riskerar att bli det nästa omgång. Så att vaccinera sig är en god åtgärd för att vara bra rustad inför 2010 och nya influensaattacker.

Måndag 13 september

Nya rön – tre vaccineringar istället för två, eller kanske en.  Hur är det nu då?
Det vaccin som vi har i Sverige måste ges med två injektioner. Det testas andra vacciner där det sägs räcka med en dos. Vårt vaccin är dock effektivt och ger ett gott skydd redan efter den första injektionen, men med den andra dosen kommer skyddet både att bli bättre och vara längre tid.

De första svenskarna har nu fått sin vaccinering, hur ska det här organiseras här i länet nu då?
Sedan några dagar får en grupp försökspersoner (i Eskilstuna och Örebro) det nya vaccinet tillsammans med det som ska användas till den vanliga influensan. Syftet med den undersökningen, som ska vara klar innan vi börjar vaccinera för fullt i mitten eller slutet av oktober är att avgöra om man kan ta båda dessa vacciner samtidigt; det skulle vara mycket praktiskt om det går att göra det.
Vaccinationen av länets invånare kommer att börja mot slutet av oktober och det kommer att annonseras och information sker också i landstingets tidning Landstingsnytt som kommer ut omkring den 12 oktober. Exakt hur vaccinationerna kommer att genomföras är inte klart ännu, men vi kommer att följa Socialstyrelsens råd att inleda vaccination med vårdpersonal, personer som hör till riskgrupperna (både barn och äldre) och gravida.

Kan man välja var vaccineringen ska ske om vårdcentralen på hemmaplan inte fungerar?
Huvudtanken är att vårdcentralen är den plats där vaccinationen genomförs, ibland i vårdcentralens egna lokaler, ibland i andra inhyrda lokaler som är lämpliga för stora skaror som snabbt ska vaccineras.
En del företag kommer genom sin företagshälsovård att kunna vaccinera de anställda, och om det blir möjligt för den enskilde kommer företaget att informera om, men f.ö. är det vårdcentralen som man får söka sig till.

Kommer det vaccineras på helgerna?
HUR vaccinerandet kommer att ske är inte klart ännu. På flera platser kring Värnamo har man planer på att helgvaccinera, men de flesta kommer säkert att förlägga sina vaccinationsmottagningar till sen eftermiddag och kväll. Hur det blir på respektive ort kommer att framgå av Landstingsnytt o av annonsering i lokalpressen.

Kommer man informeras om var och när man kan vaccineras mot influensan? (Har ingen lokalpress)
Landstingsnytt, som ska delas ut till alla hushåll i länet, kommer med ett vaccinationsnummer omkring den 12 oktober. Om Du inte fått Ditt nummer kan Du höra av Dig till landstingets kansli i Jönköping och informationsavdelningen där, så får Du Ditt nummer.

Kan man inte få köpa på sig vaccin, likt man kan köpa Tamiflu?
Influensavaccinet inköps centralt genom det avtal som regeringen har gjort med vaccintillverkaren och levereras ut till landet genom landstingen. Det går alltså inte att köpa det ”privat”. Tamiflu är ett läkemedel som man får på recept.

Kan man få influensan mer än en gång?
Egentligen inte. Virus som orsakar influensan medför en mycket god immunitet som också är mycket långvarig, så har man en viss typ av influensa kan man inte få om den. Å andra sidan finns det ju flera olika influensavirus och den ena typen skyddar inte mot en annan, så teoretiskt kan man få – och får oftast under ett långt liv – influensa flera gånger.

Kan man lika gärna kan vaccinera sig i Spanien? Gratis? Ta med räkningen hit?
Det går säkert att vaccinera sig någon annan stans, men jag tvivlar på att det finns något landsting som är berett att betala för Dina utlägg.

Syster Yster kallar sig en lyssnare som undrar varför man inte börjar med att vaccinera skolbarn och deras familjer efter att de så kallade viktiga personerna vaccinerats?
I USA har man poängterat att det är en fördel att börja med de små barnen och barnfamiljerna, dels för att det just är de som oftast har fått influensan, dels för att små barn är mycket effektiva som smittspridare också av influensa. Tanken är god men vi har inte riktigt valt den linjen i de förberedande diskussionerna kring pandemivaccinet.

Hur väl beprövat är vaccinet?
Det är ett nytt vaccin, som man på ett sätt inte hunnit genomföra särskilt omfattande prövningar av. För några år sedan började dock vaccintillverkarna att göra ett testvaccin eller prototypsvaccin mot fågelinfluensan H5N1, och det är tillverkat på exakt samma sätt som det pandemivaccin, Pandemrix, som vi nu ska börja vaccinera med.
Man har helt enkelt bytt virus från H5N1 till H1N1 och räknar därför med att eftersom själva vaccinet bortsett från viruset är exakt samma och man inte har haft några problem när man testat detta prototypsvaccinet borde det inte bli några problem när det nu blir vaccinering i stor skala.
Vad vi har lärt av de undersökningar som redan har gjorts är att det verkar bli litet mer ömhet och svullnad på vaccinationsstället än med de vanliga vaccinerna, men inte några mer allvarliga biverkningar. 

Är vaccinet fortfarande verksamt undrar en anonym lyssnare?
Ja det är det. Det finns en oro för att det aktuella influensaviruset redan skulle ha börjat ändra sig, mutera, men några tecken till det har man inte trots att det nu varit i omlopp under ett halvår.
På längre sikt kommer säkert en sådan förändring och då kan, precis som vid framställning av vanligt influensavaccin, bli aktuellt att ersätta den nuvarande varianten av H1N1 med en förändrad, men detta ligger långt fram i tiden och är alltså inte aktuellt för den nu planerade massvaccinationen. 

Har astma och är äggallergiker. Kan man ta vaccinet?
Man säger att svår äggallergi är en kontraindikation och det är besvärligt att avgöra vad som ska kallas svår äggallergi.
Förmodligen kommer ett antal personer att avrådas från vaccination ”i onödan”, men vi har fått dessa regler och vill inte ta några risker utan avråder från influensavaccination.
Det blir då särskilt viktigt att människor i omgivningen, främst familjemedlemmar, vaccinerar sig för att minska risken för att den äggallergiske ovaccinerade personen utsätts för smitta.

Ska man ta vaccinet om man börjat insjukna?
Om man är akut sjuk och har hög feber ska man inte vaccinera sig, det kan då vara svårt att avgöra om det är sjukdomen eller eventuella biverkningar som gör att man mår dåligt.
Det är bättre att vänta några dagar eller någon vecka innan man vaccinerar sig – och det gäller både influensavaccination och andra vaccinationer, de ska inte göras under pågående sjukdom med hög feber!

Vad som händer om man smittas efter att man vaccinerats men inte blir sjuk, kan man då smitta vidare?
Det finns förstås en risk att man får en så lindrig form av influensan efter en vaccination att det blir extra svårt att avgöra att det faktiskt handlade om influensa. Också en lindrig influensa innebär en smittrisk, men den är definitivt mycket större om man är rejält sjuk. 

 Hur är symptomen, viruset muterar ju?
Det vanligaste är hög feber, 39-40 grader, som börjar plötsligt och som följs av huvudvärk, som kan vara svår, värk i kroppen och tilltagande hosta.
Man kan ha en rad andra symptom också, men detta är de allra mest typiska. För att kunna skilja en lindrig influensa från en annan luftvägsinfektion kan man ha nytta av feber och sjukdomsförlopp: influensan brukar börja mer plötsligt och febern är ofta uppemot 40. 

Hur länge pågår influensan när man fått den och kan man få den flera gånger?
De flesta är sjuka mindre än en veckas tid, men just med den här nya influensan har påfallande många haft en kort sjukdomsperiod på 2-3-4 dagar. Har man haft influensa får man inte om just den influensan flera gånger. 

På något ställe i Sverige testas just nu om man kan ta det vanliga influensavaccinet TILLSAMMANS med vaccinet mot svininfluensan. Hur är det med det?
Det är precis det som den här testverksamheten ska avgöra. Vi hoppas och tror faktiskt att det kommer att vara möjligt att kombinera den andra pandemisprutan med den vanliga influensan, men detta vet vi när vaccinet kommer för då är testen avslutad. 

Ska man ta den vanliga influensasprutan också?
Ja, vi får både den vanliga och den nya influensan under den här säsongen.


Måndag 7 september 2009:

Är riskerna med svininfluensan överdrivna i media?
Egentligen inte. Det handlar ju ett nytt influensavirus och man får räkna med att väldigt många kommer att bli sjuka, dessutom kommer några att bli svårt sjuka och dö i den här influensan. Med tanke på det och på de påfrestningar som samhället och sjukvården kommer att ställas inför tycker jag inte uppmärksamheten generellt sett är överdriven, men somliga inslag kan vara det.

Dottern, 2,5 år, har förkylningsastma. Är hon i riskgrupp?
Nej, inte enligt de definitioner som Socialstyrelsen har givit oss. Å andra sidan skall ju alla erbjudas vaccination, men hon kommer inte att ”vara med” i en allra första grupp.

Vilka är i riskgruppen – KOL? Cancersjuka? Reumatiker?
KOL och andra lungsjukdomar är en definitivt stor risk. Hjärtsjukdomar en annan. Sedan är olika kroniska sjukdomar som kräver medicinering och läkarkontroller också ”risker” men kanske i något mindre grad. Graviditet är också en risk i samband med influensa, både för modern och för det nyfödda barnet.

Får dottern, 39 år, med Downs syndrom förtur?
Ofta har ju patienter med Downs syndrom andra sjukdomar, t.ex. hjärtfel, och därför tror jag att man kommer att anse att hon har ”förtur”

Har vaccinerat på hösten mot influensa tidigare (är pensionär), kommer sådant erbjudande även i år och bör jag ta en eller båda?
Vi tänker vaccinera mot den nya influensan först, så att alla blir färdigvaccinerade mot den och att det sedan blir en separat vaccinationskampanj mot den ”vanliga” säsongsinfluensan; det är ju fråga om helt olika virussorter och vaccinet mot den ena sorten skyddar inte mot den andra. Vad vi hoppas på är att det ska bli möjligt att kombinera den andra pandemivaccindosen med ”säsongsinfluensavaccinet”, vilket skulle göra det litet enklare och bara kräva två vaccinationsbesök.

Varför ska man ta två omgångar/sprutor av vaccinet?
Det är ett nytt virus, man har en litet mindre mängd vaccin i varje dos för att det ska räcka till att ge flera personer den första dosen och det viktigaste, den andra dosen ger en förstärkt skyddseffekt och medför att vaccinskyddet blir mer långvarigt, man räknar med att skyddet består minst ett år efter två vaccindoser.

Är det första gången det finns kvicksilver i ett vaccin?
Nej, det var ganska vanligt förr men vi har under ett antal år nu haft ett influensavaccin som levererats i endossprutor och då har man inte behövt tillsätta något konserveringsmedel. Den kvicksilverförening som ingår i vaccinet är alltså ett konserveringsmedel.

Hur ska man veta om man har svininfluensan om man inte har feber?
Tyvärr kan det vara mycket svårt att veta det, eftersom nästan alla patienter med influensa – gammal eller ny – brukar ha hög feber. Å andra sidan finns det flera symptom som är vanliga men inte riktigt lika vanliga som feber: muskelvärk, huvudvärk, tilltagande hosta och även andra symptom. Blir man sjuk och vet om att man haft kontakt med någon som är sjuk i influensa och får sådana symptom kan de vara en god ledtråd och stöd för diagnosen. Man kan också i tveksamma fall bekräfta influensasjukdomen med virusprov även om detta inte förekommer lika ofta nu som i somras.

Har tagit vaccin mot lunginflammation för två år sedan. Hur fungerar den tillsammans med svininfluensavaccinet?
Vaccinet mot lunginflammationen är ett vaccin mot pneumokockbakterier. Lunginflammation är den allra vanligaste komplikationen till influensa, speciellt bland äldre och rekommenderar vi för att minska risken för en sådan komplikation i släptåg av en influensa. En dos av detta vaccin ger skydd i minst tio år, men trots vaccinationen kan man insjukna i lunginflammation, det är dock det bästa vi kan göra för att minska den risken.
Om man inte blir sjuk i svininfluensan finns ju inte risken för den här komplikationen till influensan, men man ska ju skydda sig mot svininfluensan och då är vaccination det bästa sättet.

Har det någon gång tidigare varit en sådan här massmedial uppmärksamhet kring en influensa?
Jag tror detta är unikt för ”svininfluensan”, det var inte samma uppståndelse 1957 med Asiaten eller 1968 med Hongkong.

Varför ska man ta en andra spruta om kulmen förmodligen nåtts innan vaccinet nått ut?
Man räknar – med stöd av erfarenheterna på södra halvklotet, Australien, Nya Zeeland – med att omkring 10 % av befolkningen kan bli sjuk den här hösten. Sedan kommer detta virus med all säkerhet tillbaka år efter år, och den som då skaffat sig ett bra skydd med de två sprutorna, är bättre rustad och klarar sig förmodligen från att bli sjuk då – så de 90 % som inte blir sjuka är det alldeles särskilt angeläget att man vaccinerar och då sker det alltså ”för framtiden”.

Dotter och barnbarn ska resa till Thailand, något barn är under tre år. Ska de ta spruta trots att man säger att barn under tre inte ska ta det?
Det är mycket troligt att vaccinet när det levereras och vi kan börja vaccinera med det kommer att vara ”tillåtet” att använda från ½ års ålder och uppåt. Så när vi har vaccinet kommer det säkert att gå att vaccinera hela familjen inklusive det yngre syskonet.


måndag 31 augusti 2009:

Varför ska det vara kvicksilver i vaccinet?
Eftersom det är ett vaccin, som levereras i flerdosförpackningar, måste man tillsätta ett konserveringsmedel, så att vaccinet inte blir förorenat. Kvicksilversubstansen tiomersal är den som har använts i många år som konserveringsmedel i vacciner.
Det vanliga säsongsvaccinet som vi ger på höstarna levereras i endossprutor, och i dem behövs inget konserveringsmedel.

Hur lång tid ska det vara mellan injektionerna av vaccin?
Man rekommenderar ett minsta intervall på tre veckor, men vi kommer att sikta mot att det går minst fyra veckor mellan doserna. Om det blir längre intervall – sex eller åtta veckor eller ännu längre – spelar inte någon större roll; man får ett bra skydd redan efter den första sprutan men det blir kraftigare och varar längre tid med två injektioner.

Vad händer om man blir smittad mellan injektionerna?
Man har ganska gott hopp om att den första vaccindosen faktiskt kan skydda så att man inte blir sjuk av smittan, eller också får sjukdomen litet lindrigare.                     

Kan vaccinet vara farligt för foster?
Inte som man känner till, däremot finns det en något ökad risk för att influensasjukdomen kan påverka den gravida kvinnan så att hennes sjukdom blir svårare.
Att en blivande mamma insjuknar i influensa just då hon föder barn innebär en stor risk för det nyfödda barnet och det är en situation som man vill undvika.
Förmodligen kommer vaccination mot den nya influensan att föreslås till gravida kvinnor, men vaccinet är inte godkänt för dem hittills. Det troligaste är att man kommer att rekommendera gravida kvinnor som skall föda sitt barn under resten av 2009 och i början av 2010 att vaccinera sig, längre fram blir det förmodligen en rekommendation för alla gravida kvinnor.

Har man förtur om man är utan mjälte?
Att man saknar mjälte kan innebära en risk för svåra infektioner, men främst sådana som orsakas av bakterier, t.ex. pneumokockbakterien. Personer utan mjälte rekommenderas därför att vaccinera sig mot pneumokocker. Influensarisken är däremot inte speciellt annorlunda än för andra personer.
Risken för komplikationer efter influensa är i första hand lunginflammation och de flesta lunginflammationer orsakas av pneumokocker varför den här vaccinationen är viktig fast inte bara i influensatider.
Personer utan mjälte kommer att erbjudas vaccination mot influensa tillsammans med alla andra utan någon speciell förtur.

Har KOL och lungemfysén, har det någon betydelse?
De här två kroniska infektionerna som ju drabbar både luftrör och lungor är bland de starkaste medicinska ”riskerna” som man talar om i det här sammanhanget. En patient med dessa sjukdomar ska absolut erbjudas tidig vaccination.

Vet någon när influensan kommer?
Influensan har ju spridit sig mycket snabbt över världen och på södra halvklotet har man nu upplevt en kombinerad influensasäsong med både gammal vanlig och ny influensa.
I vissa länder också i Europa – Storbritannien! – har man redan haft en stor spridning av influensan som varit tillräcklig för att det ska kallas ett pandemiutbrott.
Vi har ju i vårt land omkring 800 säkerställda fall av svininfluensan men ännu inte någon mer utbredd spridning i samhället. Det finns en oro för att vi de närmaste veckorna kommer att uppleva en stor spridning av influensan, men ingen kan säga detta säkert.

Ska åka till Brasilien, ska vi ta vaccin innan vi åker?
Eftersom man rekommenderar att ”alla” ska vaccinera sig är det förstås att rekommendera även om Brasilien i sig kanske inte är den mest influensariskabla delen av världen.

Hur ska jag veta att jag inte har influensan, är hemma med förkylningssymptom?
En besvärlig ”förkylning” och en ”lindrig” influensa kan vara mycket svår att skilja mellan. Ofta börjar dock influensan litet häftigare och plötsligare, men det finns en ”gråzon” där det blir svårt att säga vad det handlar om för sjukdom. Under pågående epidemi eller pandemi med influensan är det oftast litet lättare, för då har man som regel en eller flera personer i sin närhet som har influensan och då brukar man kunna ställa diagnosen med hjälp av situationen i omgivningen.

Har vaccinerats varje höst för vanliga influensan. Ska jag ta för svininfluensan också?
Ja, det är ett nytt virus och det krävs vaccination mot det för att man ska få skydd. Däremot verkar det som om äldre personer som ”hunnit med” en eller flera influensor tidigare har ett relativt skydd också mot den nya influensan även om de inte ”borde” ha det eller man kan förklara det. 

Kan man vara smittbärare trots att man inte är sjuk med symptom?
Knappast, man brukar räkna personer som är sjuka som de som kan överföra smitta.

När smittar man?
Smittsamheten börjar när man blir sjuk och pågår ungefär en vecka; för småbarn är den tiden längre, upp till två veckor. Mest smittsam är man medan man faktiskt är sjuk, och vi anser att man kan återgå till arbetet eller skolan efter ett dygn utan några symptom (det brukar då vara lättast att gå efter feberfrihet) om man är noga med handhygienen för att minska den eventuella risken för kvarvarande smitta.

Får personer över 60 år vaccineras?
Ja. En person över 60 år som är alldeles frisk brukar man inte anser har en ökad ”risk” att insjukna, så det är troligt att man får erbjudande om vaccination samtidigt som ”alla andra”.

Fick Hong Kong-influensan som ung, har jag större skydd mot svininfluensan?Egentligen borde man inte ha det, men trots det tycks äldre personer med tidigare influensasjukdom ha ett visst skydd, men jag skulle inte lita på det eftersom det nu handlar om två helt olika virus.

Muterar svininfluensaviruset under resans gång?
Alla influensavirus är skickliga på att förändra sig, få nya egenskaper vilket brukar kallas för att de muterar.
Det är mycket troligt att detta nya H1N1-virus också kommer att göra det, även om det hittills inte finns mycket som talar för att det redan har skett; vi lär få hit den ”vanliga” varianten under hösten 2009, men risken är ganska stor för att det när det återkommer 2010 kan vara i en annorlunda skepnad.
Ofta är dock skillnaderna från år till år ganska små, men eftersom detta är ett alldeles nytt virus vet man inte riktigt hur det kommer att bete sig, det kan komma i en värre form, eller också förändras det inte särskilt mycket.


Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".