"Litet stress ger stimulans i jobbet"

Onsdag 16 september 2009
För många kan stressen på jobbet bli så stor att man bryter ihop. Men hur ska man undvika det?

Det var den stora frågan för ett hundratal undersköterskor från länet, som är på konfererens i Nässjö idag.

De har själva fått påverka dagens agenda och först på dagordningen var därför "Hur man hanterar stressen i jobbet"

Föreläsare var Annika Eriksson, hälsopedagog på Höglandssjukhuset: