Har man ett evigt liv på internet?

Torsdag 24 september 2009
Vad händer med mitt liv på internet, när jag dör?
Facebook, myspace och bilddagboken är några av alla sidor, som lockat miljontals medlemmar världen över.  Men sedan då - när man inte längre finns...

När man dör fortsätter de här medlemssidorna att leva kvar - andra kan lämna hälsningar på din sida även då. Något som kan ses som positivt - och en naturlig del i sorgen efter att någon avlidit. Men det kan naturligtvis också vara hemskt för de anhöriga.

Så vad gör man när någon dör och man vill ta bort den personens sida på webben?

Annkatrin Agebäck är kanslichef på Medierådet, som är en kommitté för mediefrågor på Kulturdepartementet: