"Beslutet har enorm betydelse"

Torsdag 26 november 2009
Barnläkaren och docenten Henry Ascher är kritisk mot att Migrationsöverdomstolen splittrar Alexandars familj. Medan den 18-årige apatiske Alexandar får stanna i Sverige ska hans familj avvisas.
- Jag känner inte till något apatiskt barn som blivit friskt utan sina föräldrar, säger Ascher i dagens Lasso.

Henry Ascher är docent och barnläkare och ordförande i svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn. Han tycker det trots allt är glädjande att Alexandar får stanna.
- Att ett apatiskt sjukt barn får stanna när han blivit vuxen kommer ha enorm stor betydelse för andra apatiska barn med avvisningsbeslut eller väntan på beslut.
Å andra sidan ser han splittringen som otroligt allvarlig.
- Otroligt allvarligt. All den kunskap vi har om tillståndet i dag bygger på att försöka återskapa hoppet för barnen. Det gör man genom att återskapa hopp för familjen som i sin tur förmedlar hoppet till sina barn.
- Jag känner inte till något barn som blivit friskt utan sina föräldrar, säger Henry Ascher i dagens Lasso.
Han känner inte till något liknande fall. Nu efterlyser han ett större intresse från domstolarnas sida vad gäller att ta del av den kunskap som finns om apatiska barn.