Efter vind kommer vatten

Torsdagen den 17 december 2009
I skuggan av all debatt om vindkraft och alla planer på fler och fler snurror så är det också annan förnyelsebar energi på gång i länet. Och då handlar det om - vatten. Närmare bestämt små vattenkraftverk.

Nu ska det en gång för alla utredas om det är mest fördelar eller nackdelar med små vattenkraftverk. Om den påverkan på miljön som blir är värd den energi som bildas.

Utredningen ska göras av länsstyrelsen och projektledaren heter Anders Skarstedt. Faller kartläggningen väl ut hoppas man metoden sprider sig till resten av landet.

Idag finns det 600 vattenkraftverk i länet, men bara 145 i drift. Resten har fört en slumrande tillvaro sen de blev utkonkurrerade av billigare energikällor.

Nu är frågan om det finns företag som kan tänka sig att starta upp några verk igen. Men först alltså - en kartläggning av länsstyrelsen.