Utdömda kvinnor fick ny chans

Måndag 22 februari 2010:
Darura Alimalin stod för två år sedan mycket långt från arbetsmarkanden. Men som en av 100 kvinnor fick hon chansen att vara med i ett projekt för att få kvinnor, som i princip stämplats som omöjliga att anställa, att bli anställda och självförsörjande.

När Jönköpings kommun satsade på en grupp kvinnor som i princip var dömda till arbetslöshet resten av livet - ja, då fick var femte ett nytt jobb.

Darura Alimalin var en av de som hade alla odds emot sig, men som nu har bevisat att hon kunde få ett jobb.


Darura försörjer nu sig själv och sina sju barn som hon har ensam vårdnad om helt själv genom det nya jobbet på Rosengården i Jönköping.

I ett unikt projekt har Jönköpings kommun satsat på kvinnor som i princip stämplats som omöjliga att anställa. Nu kan Jönköpings kommun bli en föregångare i liknade arbete säger Ivanka Madunich är projektledare på socialtjänsten i Jönköpings kommun.

Socialtjänsten har under två års tid arbetat med 100 kvinnor som under flera år varit beroende av socialbidrag. Kvinnorna hade aldrig haft ett arbete i Sverige, många hade väldigt låg utbildning, dåliga kunskaper i svenska och en fjärdedel var analfabeter. De flesta mådde också psykiskt och fysiskt dåligt.  

Många av kvinnorna hade blivit isolerade i Sverige eftersom de saknade släkt och vänner. En del upplevde att de hade förlorat sin identitet. Men efter ett noggrant arbete med kartläggning, samtal, utbildningar och praktik har nu 18 av 100 arbete, 14 yrkesutbildas och tre går på Högskolan. Sju läser också vidare i svenska språket och det var fler än vad socialtjänsten hade förväntat. Av de som inte jobbar eller utbildas nu så är det runt 20 som får sjukersättning, några saknar arbetsförmåga på grund av hälsoskäl, några har fått barn, några blir försörjda av sina män och ytterligare några har flyttat.