2010-05-18

Lappen gjorde Jönköping till köping

Många har hört talas om det men få har sett det, men idag visas det - Jönköpings privilegiebrev. Det är brevet som gjorde Jönköping till stad för exakt 726 år sedan, det är alltså stadens födelsedag idag.