2009-09-29

Första socialprofessorn i pension

I över 30 år har han arbetat med frågor kring äldrevård, men nu går han, vid 67 års ålder, i pension. Gerdt Sundström, en av Sveriges första professorer i Socialt arbete, blir professor emeritus vid Hälsohögskolan i Jönköping och i dag hölls ett symposium på Hälsohögskolan i Jönköping till hans ära och Lasso var med.