2010-10-06

En god man som vill bli fler

Varje år kommer hundratals personer under 18 år till Sverige, barn som ensamma flytt från krig och svält och sökt sig hit i hopp om en bättre framtid. För att de ska få en rättvis prövning i asylprocessen och för att allt ska gå rätt till i kontakten med myndigheter, så behövs det någon som följer med och stöttar längs vägen. Att vara god man åt ett ensamkommande flyktingbarn innebär att man avvarar ett par timmar i veckan för att göra just det och nu efterlyser Jönköpings kommun fler gode män till ensamkommande flyktingbarn

En av Jönköpings gode män är Jan Annvik.

– Jag satt och läste på kommunens sida och då fanns det ett upprop där och det grep mig berättar Annvik, som själv har varit ute och rest mycket i världen och kan känna igen en del av ensamheten när man kommer till ett främmande land.

Jan Annvik har varit god man åt Jönköpings kommun i drygt två år och som god man fungerar han som en stödperson åt de unga killar som kommit hit ensamma från Afghanistan, Irak, Somalia eller andra platser.

Under de här två åren har Jan varit god man åt ungefär tio killar, men hans ansvar upphör den dagen då killarna fyllt 18 år. Att vara god man åt ensamkommande flyktingbarn handlar mycket om att vara en länk till samhället. Stötta i kontakten med skolan, socialen och Migrationsverket - hjälpa till med papper som ska fyllas i eller andra praktiska saker som kan vara svårt att lösa om man inte känner till det svenska samhället och talar dålig svenska.

En av de som Jan varit god man åt är Hakim. Han är idag är 18 år och ska nu klara sig själv i samhället.

– Han hjälpte mig att ordna id-kort och med Migrationsverket. Han hjälpte mig berättar Hakim.

Just nu råder det brist på godemän. I och med att flera kommuner runt om i länet har annonserat att man vill hjälpa till och ta emot ensamkommande flyktingbarn så kommer behovet av gode män att öka, inte bara i Jönköping.