Iskalla smålänningar

Han åkte på storslagen expedition

5:41 min

Carl Bertil Lilliehöök - den förste!
Många tror att Andrée var den förste grännabon som blev polarfarare. Men redan 60 år före Andrees resa kommenderades sjöofficeren Carl Bertil Lilliehöök att följa med på en stor fransk arktisexpedition med fartyget La Recherche.
Mats Carlsson-Lénart tillsammans med den polarhistoriske experten och museichefen Håkan Jorikson i Gränna presenterar denne polarfarare.

Få grännabor känner till att staden redan på 1870- och 80-talen hade en invånare som rest i de vilda polartrakterna. Carl Bertil Lilliehöök var visserligen inte smålänning till födseln utan flyttade först som 69-årig pensionär till Gränna år 1878 men han ansågs likväl som den lilla stadens främste invånare under de tolv år han var bosatt där.

Lilliehöök var född i Nårunga socken i Västergötland 1809 och var tidigt destinerad för en sjöofficerskarriär. 29 år gammal blir han kommenderad att följa med som en av de svenska representanterna på en internationell fransk polarexpedition med korvetten La Recherche.

-Detta var den första riktiga vetenskapliga polarexpeditionen överhuvudtaget och dessutom med sin internationella sammansättning en föregångare till "polaråren ", berättar Håkan Jorikson, polarexpert och chef för Grenna museum.

Polaråren är de stora forskningssamarbeten mellan olika länder som genomfördes första gången 1882-83 och senast 2006-07.

La Recherche-expeditionen pågick 1838-40 och var fokuserad på att utforska Nordnorge men även Spetsbergen som vid denna tid fortfarande var ett väldigt okänt och nästan okarterat område.

Carl Bertil Lilliehöök blev senare i livet lotsdirektör, dvs chef för Sveriges alla fyrvaktare och lotsar. Under hans tid på posten uppfördes många av de stora fyrarna i landet, bl a åtskilliga av de berömda sk "heidenstammarna", fyrar som konstruerades och byggdes av Lilliehööks medarbetare, fyringeniören Nils Gustaf af Heidenstam, skalden Verner von Heidenstams far.

Som pensionär bodde Lilliehöök först i Mariefred men sedan i Gränna, där han lät uppföra ett hus som fortfarande finns kvar längs Brahegatan.

Någon koppling mellan Lilliehöök och Andree finns dock sannolikt inte, enligt Håkan Jorikson. När Lilliehöök flyttade till Gränna hade S A Andrée för länge sedan lämnat staden.

Carl Bertil Lilliehöök avled i Gränna 1890. Han sörjdes närmast av sin hustru, den tyskfödda Johanna Lembke och parets fosterdotter Elin.