Onsdag 1/3

  • Vad väger tyngst? Samhällsnyttan eller miljöintresset? Debatt mellan Naturskyddsföreningen och kommunpolitker
  • Idrottsledare från Sibirien lär sig ragga sponsorer
  • Fågelinfluensa hett ämne på gigantisk jordbruksmäsa i Paris
  • Värnamotjej filmdebuterar i Van Veeteren-film