Sveriges Radio

Vi har ett öppet API !

 Sveriges Radio utvecklar ett öppet API som gör det enklare för dig som vill använda vårt utbud i en egen mobil-app eller annan digital tjänst. API står för Application Programming Interface och beskriver ett strukturerat sätt att komma åt data i ett system.

Det är öppna API:er som är grunden för explosionen av nya tjänster och appar.

Med API:et kan du hämta information om kanaler, program, sändningar, nyheter, sport, trafikmeddelanden, låtlistor och mycket annat.

Alla kan använda Sveriges Radios öppna API. Det används internt på Sveriges Radio, av partners och allmänheten. Det finns inga begräsningar i antal anrop och vi erbjuder det kostnadsfritt. Sveriges Radio har haft ett öppet API sedan Music Hackday i januari 2010.